นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"Calendar_2001_2050.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:24:06 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u003Cp\u003ECalendar 2001_2050\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 50 \u0e1b\u0e35 \u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49 MS Excel\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:24:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/03/02 06:36:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31744,"id":4802,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","updated_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/02/29 06:09:52 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":154112,"id":4781,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/03/06 15:23:30 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23_Computer_Vision_Syndrome.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 Computer Vision Syndrome (CVS)","updated_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/02/29 06:04:43 +0700","comment_counter":2,"asset_file_size":358912,"id":4780,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/03/06 15:14:58 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"yoga.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:22:12 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003Cbr /\u003E\u0e42 \u0e22 \u0e04 \u0e30\u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e17\u0e33\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u003Cbr /\u003E\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19 \u0e44\u0e01\u0e27\u0e31\u0e25\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e42\u0e14\u0e22\u003Cbr /\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1c\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e42\u0e22\u0e04\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u003Cbr /\u003E\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e2a\u0e2a\u0e2a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:22:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2008/02/25 16:19:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":694784,"id":4625,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Pigs.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:21:30 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 File \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22 MS Excel \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e2a\u0e38\u0e01\u0e23\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:21:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/02/24 06:27:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":470016,"id":4573,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: