นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

Main > somkiat.t

No folder found
  • Small_man4x100 {"asset_file_name":"Man4X100.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:43:16 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e31\u0e14 4X100","updated_at":"2011/05/31 15:43:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/14 11:29:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":135155,"id":6446,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fnr_kreta {"asset_file_name":"FNR_Kreta.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:43:15 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e27\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:43:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/14 11:27:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145618,"id":6445,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Handwriting.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:42:11 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e25\u0e32\u0e22\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e23\u0e2a \u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49 Microsoft Excel\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:42:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/05/12 18:25:58 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":226816,"id":6339,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/06/11 20:26:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"chemical_stock_1.0.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:41:55 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e15\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2011/10/07 10:19:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/05/08 06:07:03 +0700","comment_counter":3,"asset_file_size":702464,"id":6289,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/10/07 10:19:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Excel.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 Excel","updated_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/04/30 07:00:13 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":826880,"id":6109,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/09/13 21:28:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_excel1 {"asset_file_name":"Excel1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 Excel","updated_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/30 06:45:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55534,"id":6108,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"WorkDate.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:39:21 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e27\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e1b\u0e35","updated_at":"2011/05/31 15:39:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/04/28 20:04:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16384,"id":6094,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"8__\u0e04\u0e38\u0e13\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:37:40 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u003Cp\u003E.\u0026quot;8\u0026nbsp; \u0e04\u0e38\u0e13\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0026rdquo;\u0026nbsp; \u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1d\u0e31\u0e07\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e02\u0e22\u0e31\u0e19\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0026nbsp; \u0e0b\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e22\u0e4c\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e21\u0e35\u0e27\u0e34\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e1e\u0026nbsp; \u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e21\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e08 \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:37:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/04/08 20:46:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1384960,"id":5644,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e29\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e32\u0e22.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:37:01 +0700","media_folder_id":788,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e29\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e32\u0e22","updated_at":"2011/06/01 15:37:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/03/04 13:08:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60769,"id":4888,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: