นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_retire {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Retire.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d","created_at":"2012/09/03 09:41:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/09/03 09:41:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/09/03 10:04:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/09/03 10:04:07 +0700","id":35776,"asset_file_size":60499}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Ethic.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e08\u0e23\u0e34\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2012/08/29 06:19:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/29 06:19:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/29 07:01:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/29 07:01:23 +0700","id":35733,"asset_file_size":287948}
 • Tiny_screen2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Screen2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Screen2","created_at":"2012/08/27 09:02:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/27 09:02:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/27 09:03:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/27 09:03:02 +0700","id":35727,"asset_file_size":65348}
 • Tiny_screen1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Screen1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Screen1","created_at":"2012/08/27 09:01:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/27 09:01:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/27 09:01:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/27 09:01:45 +0700","id":35726,"asset_file_size":135444}
 • Tiny_correl {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Correl.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Correl1","created_at":"2012/08/23 09:10:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/23 09:10:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/23 10:01:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/23 10:01:56 +0700","id":35712,"asset_file_size":103244}
 • Tiny_5secret2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5Secret2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"5Secret2","created_at":"2012/08/20 14:02:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/20 14:02:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/20 14:02:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/20 14:02:20 +0700","id":35707,"asset_file_size":221150}
 • Tiny_resauto_cal {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ResAuto_Cal.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ResAuto_Cal","created_at":"2012/08/14 09:43:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/14 09:43:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/14 10:01:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/14 10:01:37 +0700","id":35644,"asset_file_size":30671}
 • Tiny_auto_cal {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Auto_Cal.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Auto_Cal","created_at":"2012/08/14 09:32:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/14 09:32:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/14 10:01:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/14 10:01:34 +0700","id":35643,"asset_file_size":122792}
 • Tiny_breakevenpoint {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BreakEvenPoint.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"BreakEvenPoint","created_at":"2012/08/10 10:09:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/08/10 10:09:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/10 10:09:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/10 10:09:29 +0700","id":35607,"asset_file_size":177087}
 • Tiny_function_lookup {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Function_LOOKUP.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"LookUp","created_at":"2012/07/31 10:36:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/07/31 10:36:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/31 11:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/31 11:01:31 +0700","id":35485,"asset_file_size":144942}
 • Tiny_kumsorn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumsorn.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumsorn","created_at":"2012/06/19 15:59:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/06/19 15:59:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/19 16:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/19 16:01:36 +0700","id":35088,"asset_file_size":151454}
 • Tiny_hapai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hapai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Hapai","created_at":"2012/05/29 10:09:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/05/29 10:09:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/29 11:01:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/29 11:01:07 +0700","id":34906,"asset_file_size":270613}
 • Tiny_001_005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"001_005.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"001_005","created_at":"2012/05/25 09:18:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/05/25 09:18:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/25 10:01:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/25 10:01:17 +0700","id":34878,"asset_file_size":203250}
 • Tiny_jeekong {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jeekong.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"jeekong","created_at":"2012/05/11 11:23:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/05/11 11:23:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 12:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 12:01:11 +0700","id":34665,"asset_file_size":260577}
 • Tiny_manevat {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Manevat.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":5,"description":"Manevat","created_at":"2012/04/17 07:06:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/17 07:06:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/17 08:01:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/17 08:01:42 +0700","id":34412,"asset_file_size":58143}
 • Tiny_truthpoverty {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"TruthPoverty.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e19","created_at":"2012/04/05 07:44:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/05 07:44:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/05 08:01:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/05 08:01:38 +0700","id":34376,"asset_file_size":94123}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"PSU_Name_Card2010.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSU_Name_Card2010","created_at":"2012/04/04 07:06:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/04 07:06:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/04 08:01:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/04 08:01:37 +0700","id":34359,"asset_file_size":51897}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"PSU_Name_Card2003.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSU_Name_Card2003","created_at":"2012/04/04 07:05:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/04 07:05:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/04 07:05:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/04 07:05:37 +0700","id":34358,"asset_file_size":71680}
 • Tiny_04printscreen {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"04PrintScreen.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"04PrintScreen","created_at":"2012/04/04 07:02:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/04 07:02:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/04 07:02:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/04 07:02:59 +0700","id":34357,"asset_file_size":168936}
 • Tiny_03copyc2_e11toc14_02 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"03CopyC2_E11ToC14_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"CopyC2_E11ToC14_02","created_at":"2012/04/04 07:00:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/04 07:00:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/04 07:01:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/04 07:01:35 +0700","id":34356,"asset_file_size":135660}
 • Tiny_02copyc2_e11toc14 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"02CopyC2_E11ToC14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"02CopyC2_E11ToC14","created_at":"2012/04/04 06:57:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/04 06:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/04 07:01:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/04 07:01:33 +0700","id":34355,"asset_file_size":83344}
 • Tiny_01laout1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"01Laout1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"01Laout1","created_at":"2012/04/04 06:54:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/04/04 06:54:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/04 07:01:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/04 07:01:32 +0700","id":34354,"asset_file_size":43719}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"PSU_Card_Name.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSU_Name_Card ","created_at":"2012/03/29 15:28:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/03/29 15:28:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/03 17:24:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/03 17:24:12 +0700","id":34339,"asset_file_size":71680}
 • Tiny_cooperationtectnique {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"CooperationTectnique.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"CooperationTectnique","created_at":"2012/03/22 18:01:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/03/22 18:01:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/03 17:06:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/03 17:06:10 +0700","id":34294,"asset_file_size":38587}
 • Tiny_04formattable2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"04FormatTable2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"04FormatTable2","created_at":"2012/03/14 11:17:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/03/14 11:17:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/14 11:17:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/14 11:17:15 +0700","id":34172,"asset_file_size":124608}
ขนาดย่อ: