นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_retire {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2012/09/03 09:41:32 +0700","asset_file_name":"Retire.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60499,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/03 09:41:33 +0700","modified_at":"2012/09/03 10:04:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/03 10:04:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e08\u0e23\u0e34\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2012/08/29 06:19:46 +0700","asset_file_name":"Ethic.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":35733,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":287948,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/29 06:19:46 +0700","modified_at":"2012/08/29 07:01:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/29 07:01:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_screen2 {"member_only_commentable":false,"description":"Screen2","asset_updated_at":"2012/08/27 09:02:59 +0700","asset_file_name":"Screen2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65348,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/27 09:02:59 +0700","modified_at":"2012/08/27 09:03:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/27 09:03:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_screen1 {"member_only_commentable":false,"description":"Screen1","asset_updated_at":"2012/08/27 09:01:42 +0700","asset_file_name":"Screen1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135444,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/27 09:01:42 +0700","modified_at":"2012/08/27 09:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/27 09:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_correl {"member_only_commentable":false,"description":"Correl1","asset_updated_at":"2012/08/23 09:10:49 +0700","asset_file_name":"Correl.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103244,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/23 09:10:50 +0700","modified_at":"2012/08/23 10:01:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/23 10:01:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_5secret2 {"member_only_commentable":false,"description":"5Secret2","asset_updated_at":"2012/08/20 14:02:17 +0700","asset_file_name":"5Secret2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221150,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/20 14:02:17 +0700","modified_at":"2012/08/20 14:02:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/20 14:02:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_resauto_cal {"member_only_commentable":false,"description":"ResAuto_Cal","asset_updated_at":"2012/08/14 09:43:49 +0700","asset_file_name":"ResAuto_Cal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35644,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30671,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/14 09:43:49 +0700","modified_at":"2012/08/14 10:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/14 10:01:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_auto_cal {"member_only_commentable":false,"description":"Auto_Cal","asset_updated_at":"2012/08/14 09:32:18 +0700","asset_file_name":"Auto_Cal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35643,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122792,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/14 09:32:18 +0700","modified_at":"2012/08/14 10:01:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/14 10:01:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_breakevenpoint {"member_only_commentable":false,"description":"BreakEvenPoint","asset_updated_at":"2012/08/10 10:09:25 +0700","asset_file_name":"BreakEvenPoint.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":177087,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/08/10 10:09:25 +0700","modified_at":"2012/08/10 10:09:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/10 10:09:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_function_lookup {"member_only_commentable":false,"description":"LookUp","asset_updated_at":"2012/07/31 10:36:45 +0700","asset_file_name":"Function_LOOKUP.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35485,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144942,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/07/31 10:36:45 +0700","modified_at":"2012/07/31 11:01:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/31 11:01:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_kumsorn {"member_only_commentable":false,"description":"Kumsorn","asset_updated_at":"2012/06/19 15:59:01 +0700","asset_file_name":"Kumsorn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151454,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/06/19 15:59:01 +0700","modified_at":"2012/06/19 16:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/19 16:01:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_hapai {"member_only_commentable":false,"description":"Hapai","asset_updated_at":"2012/05/29 10:09:05 +0700","asset_file_name":"Hapai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34906,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":270613,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/05/29 10:09:05 +0700","modified_at":"2012/05/29 11:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/29 11:01:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_001_005 {"member_only_commentable":false,"description":"001_005","asset_updated_at":"2012/05/25 09:18:14 +0700","asset_file_name":"001_005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34878,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203250,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/05/25 09:18:14 +0700","modified_at":"2012/05/25 10:01:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/25 10:01:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_jeekong {"member_only_commentable":false,"description":"jeekong","asset_updated_at":"2012/05/11 11:23:01 +0700","asset_file_name":"jeekong.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260577,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/05/11 11:23:01 +0700","modified_at":"2012/05/11 12:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 12:01:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_manevat {"member_only_commentable":false,"description":"Manevat","asset_updated_at":"2012/04/17 07:06:10 +0700","asset_file_name":"Manevat.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58143,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/17 07:06:10 +0700","modified_at":"2012/04/17 08:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/17 08:01:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Tiny_truthpoverty {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e19","asset_updated_at":"2012/04/05 07:44:05 +0700","asset_file_name":"TruthPoverty.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94123,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/05 07:44:06 +0700","modified_at":"2012/04/05 08:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/05 08:01:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Name_Card2010","asset_updated_at":"2012/04/04 07:06:42 +0700","asset_file_name":"PSU_Name_Card2010.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":34359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51897,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/04 07:06:42 +0700","modified_at":"2012/04/04 08:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/04 08:01:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Name_Card2003","asset_updated_at":"2012/04/04 07:05:36 +0700","asset_file_name":"PSU_Name_Card2003.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":34358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71680,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/04 07:05:36 +0700","modified_at":"2012/04/04 07:05:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/04 07:05:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_04printscreen {"member_only_commentable":false,"description":"04PrintScreen","asset_updated_at":"2012/04/04 07:02:55 +0700","asset_file_name":"04PrintScreen.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168936,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/04 07:02:55 +0700","modified_at":"2012/04/04 07:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/04 07:02:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_03copyc2_e11toc14_02 {"member_only_commentable":false,"description":"CopyC2_E11ToC14_02","asset_updated_at":"2012/04/04 07:00:31 +0700","asset_file_name":"03CopyC2_E11ToC14_02.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135660,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/04 07:00:31 +0700","modified_at":"2012/04/04 07:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/04 07:01:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_02copyc2_e11toc14 {"member_only_commentable":false,"description":"02CopyC2_E11ToC14","asset_updated_at":"2012/04/04 06:57:46 +0700","asset_file_name":"02CopyC2_E11ToC14.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34355,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83344,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/04 06:57:46 +0700","modified_at":"2012/04/04 07:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/04 07:01:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_01laout1 {"member_only_commentable":false,"description":"01Laout1","asset_updated_at":"2012/04/04 06:54:47 +0700","asset_file_name":"01Laout1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43719,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/04/04 06:54:47 +0700","modified_at":"2012/04/04 07:01:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/04 07:01:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Name_Card ","asset_updated_at":"2012/03/29 15:28:55 +0700","asset_file_name":"PSU_Card_Name.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":34339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71680,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/03/29 15:28:55 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:24:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:24:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_cooperationtectnique {"member_only_commentable":false,"description":"CooperationTectnique","asset_updated_at":"2012/03/22 18:01:58 +0700","asset_file_name":"CooperationTectnique.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34294,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38587,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/03/22 18:01:58 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:06:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/03 17:06:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_04formattable2 {"member_only_commentable":false,"description":"04FormatTable2","asset_updated_at":"2012/03/14 11:17:09 +0700","asset_file_name":"04FormatTable2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124608,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/03/14 11:17:09 +0700","modified_at":"2012/03/14 11:17:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/14 11:17:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: