นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkom001 {"asset_file_name":"Kumkom001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 09:09:33 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom001","updated_at":"2013/07/15 09:09:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 09:09:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139978,"id":41355,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 09:09:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Bumnet2.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2013/07/11 16:21:17 +0700","media_folder_id":788,"description":"Bumnet2","updated_at":"2013/07/11 16:21:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2013/07/11 16:21:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13331,"id":41307,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/11 16:21:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Bumnet.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 15:06:11 +0700","media_folder_id":788,"description":"Bumnet","updated_at":"2013/07/08 15:06:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2013/07/08 15:06:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12406,"id":41240,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 15:06:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bumnet1 {"asset_file_name":"Bumnet1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 15:05:09 +0700","media_folder_id":788,"description":"Bumnet1","updated_at":"2013/07/08 15:05:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 15:05:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":171761,"id":41239,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 15:05:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_convert13 {"asset_file_name":"Convert13.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/01 10:03:17 +0700","media_folder_id":788,"description":"Convert13","updated_at":"2013/07/01 10:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/01 10:03:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115216,"id":41054,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/01 10:03:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_convert12 {"asset_file_name":"Convert12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/01 10:02:33 +0700","media_folder_id":788,"description":"Convert12","updated_at":"2013/07/01 10:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/01 10:02:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111617,"id":41053,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/01 10:02:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_convert11 {"asset_file_name":"Convert11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/01 10:01:43 +0700","media_folder_id":788,"description":"Convert11","updated_at":"2013/07/01 10:01:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/01 10:01:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":155757,"id":41052,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/01 10:01:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fv1 {"asset_file_name":"FV1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/24 14:08:15 +0700","media_folder_id":788,"description":"FV1","updated_at":"2013/06/24 14:08:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/24 14:08:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":116193,"id":40854,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/24 14:08:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sln1 {"asset_file_name":"SLN1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/18 09:05:34 +0700","media_folder_id":788,"description":"sln1","updated_at":"2013/06/18 09:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/18 09:05:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":175198,"id":40695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/18 09:05:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: