นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkom001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom001.jpg","created_at":"2013/07/15 09:09:32 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 09:09:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:09:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom001","asset_file_size":139978,"modified_at":"2013/07/15 09:09:33 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41355,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"Bumnet2.xlsx","created_at":"2013/07/11 16:21:15 +0700","asset_updated_at":"2013/07/11 16:21:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/11 16:21:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bumnet2","asset_file_size":13331,"modified_at":"2013/07/11 16:21:17 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41307,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"Bumnet.xlsx","created_at":"2013/07/08 15:06:09 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 15:06:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 15:06:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bumnet","asset_file_size":12406,"modified_at":"2013/07/08 15:06:11 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41240,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bumnet1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Bumnet1.jpg","created_at":"2013/07/08 15:05:06 +0700","asset_updated_at":"2013/07/08 15:05:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 15:05:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bumnet1","asset_file_size":171761,"modified_at":"2013/07/08 15:05:09 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41239,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_convert13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Convert13.jpg","created_at":"2013/07/01 10:03:13 +0700","asset_updated_at":"2013/07/01 10:03:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/01 10:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Convert13","asset_file_size":115216,"modified_at":"2013/07/01 10:03:17 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41054,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_convert12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Convert12.jpg","created_at":"2013/07/01 10:02:25 +0700","asset_updated_at":"2013/07/01 10:02:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/01 10:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Convert12","asset_file_size":111617,"modified_at":"2013/07/01 10:02:33 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41053,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_convert11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Convert11.jpg","created_at":"2013/07/01 10:01:39 +0700","asset_updated_at":"2013/07/01 10:01:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/01 10:01:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Convert11","asset_file_size":155757,"modified_at":"2013/07/01 10:01:43 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41052,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fv1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FV1.jpg","created_at":"2013/06/24 14:08:13 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 14:08:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 14:08:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"FV1","asset_file_size":116193,"modified_at":"2013/06/24 14:08:15 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40854,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sln1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SLN1.jpg","created_at":"2013/06/18 09:05:31 +0700","asset_updated_at":"2013/06/18 09:05:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 09:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sln1","asset_file_size":175198,"modified_at":"2013/06/18 09:05:34 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40695,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: