นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkon115 {"asset_file_name":"Kumkon115.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/24 10:03:53 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon115","updated_at":"2013/07/24 10:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/24 10:03:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106412,"id":41588,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/24 10:03:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkon114 {"asset_file_name":"Kumkon114.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/24 10:03:06 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon114","updated_at":"2013/07/24 10:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/24 10:03:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82958,"id":41587,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/24 10:03:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkon113 {"asset_file_name":"Kumkon113.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/24 10:01:47 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon113","updated_at":"2013/07/24 10:01:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/24 10:01:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89663,"id":41586,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/24 10:01:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkon112 {"asset_file_name":"Kumkon112.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/24 09:54:22 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon112","updated_at":"2013/07/24 09:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/24 09:54:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67428,"id":41584,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/24 09:54:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkon111 {"asset_file_name":"Kumkon111.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/24 09:53:13 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon111","updated_at":"2013/07/24 09:53:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/24 09:53:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106326,"id":41583,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/24 09:53:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkom005 {"asset_file_name":"Kumkom005.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom005","updated_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184586,"id":41359,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkom004 {"asset_file_name":"Kumkom004.jpg","visibility":5,"modified_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom004","updated_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94475,"id":41358,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkom003 {"asset_file_name":"Kumkom003.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom003","updated_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158943,"id":41357,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkom002 {"asset_file_name":"Kumkom002.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom002","updated_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":131578,"id":41356,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: