นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_definename24 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation4","asset_updated_at":"2012/10/17 09:11:45 +0700","asset_file_name":"DefineName24.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66154,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 09:11:45 +0700","modified_at":"2012/10/17 09:11:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 09:11:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_definename23 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation3","asset_updated_at":"2012/10/17 09:11:00 +0700","asset_file_name":"DefineName23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100113,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 09:11:00 +0700","modified_at":"2012/10/17 09:11:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 09:11:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_definename22 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation2","asset_updated_at":"2012/10/17 09:10:22 +0700","asset_file_name":"DefineName22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98472,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 09:10:22 +0700","modified_at":"2012/10/17 09:10:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 09:10:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_datavalidation21 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation1","asset_updated_at":"2012/10/17 09:09:30 +0700","asset_file_name":"DataValidation21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62945,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 09:09:30 +0700","modified_at":"2012/10/17 09:09:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 09:09:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_jafood1 {"member_only_commentable":false,"description":"JaFood1","asset_updated_at":"2012/10/15 07:16:52 +0700","asset_file_name":"JaFood1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36231,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172980,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/15 07:16:52 +0700","modified_at":"2012/10/15 08:01:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/15 08:01:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_datavalidation2 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation2","asset_updated_at":"2012/10/12 10:12:47 +0700","asset_file_name":"DataValidation2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36191,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31941,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/12 10:12:47 +0700","modified_at":"2012/10/12 10:12:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/12 10:12:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_datavalidation1 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation1","asset_updated_at":"2012/10/12 10:10:32 +0700","asset_file_name":"DataValidation1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36190,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91164,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/12 10:10:32 +0700","modified_at":"2012/10/12 10:10:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/12 10:10:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_poor {"member_only_commentable":false,"description":"Poor","asset_updated_at":"2012/10/10 09:53:16 +0700","asset_file_name":"Poor.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":239180,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/10 09:53:16 +0700","modified_at":"2012/10/10 10:03:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/10 10:03:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Like_Room","asset_updated_at":"2012/10/08 14:41:15 +0700","asset_file_name":"Like_Room.xlsm","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","member_only_readable":false,"id":36157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55256,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/08 14:41:15 +0700","modified_at":"2012/10/08 15:02:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/08 15:02:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_happy10 {"member_only_commentable":false,"description":"Happy10","asset_updated_at":"2012/10/05 09:11:44 +0700","asset_file_name":"Happy10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":318404,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/05 09:11:44 +0700","modified_at":"2012/10/05 10:02:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/05 10:02:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_know2 {"member_only_commentable":false,"description":"Know2","asset_updated_at":"2012/10/03 09:42:12 +0700","asset_file_name":"Know2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":325205,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/03 09:42:12 +0700","modified_at":"2012/10/03 10:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/03 10:01:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Control","asset_updated_at":"2012/10/01 10:32:21 +0700","asset_file_name":"Control.xlsx","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":36128,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11624,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/01 10:32:21 +0700","modified_at":"2012/10/01 11:01:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/01 11:01:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_control3 {"member_only_commentable":false,"description":"Control3","asset_updated_at":"2012/10/01 09:58:22 +0700","asset_file_name":"Control3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36124,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74033,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/01 09:58:22 +0700","modified_at":"2012/10/01 10:03:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/01 10:03:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_control2 {"member_only_commentable":false,"description":"Control2","asset_updated_at":"2012/10/01 09:56:53 +0700","asset_file_name":"Control2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36123,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98212,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/01 09:56:53 +0700","modified_at":"2012/10/01 10:03:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/01 10:03:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_control1 {"member_only_commentable":false,"description":"Control1","asset_updated_at":"2012/10/01 09:55:33 +0700","asset_file_name":"Control1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95889,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/01 09:55:33 +0700","modified_at":"2012/10/01 10:03:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/01 10:03:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"KeyProtect","asset_updated_at":"2012/09/26 13:44:44 +0700","asset_file_name":"KeyProtect.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":36081,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11559,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/26 13:44:44 +0700","modified_at":"2012/09/26 14:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/26 14:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_keyprotect3 {"member_only_commentable":false,"description":"KeyProtect3","asset_updated_at":"2012/09/26 13:40:01 +0700","asset_file_name":"KeyProtect3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70678,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/26 13:40:01 +0700","modified_at":"2012/09/26 14:01:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/26 14:01:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_keyprotect2 {"member_only_commentable":false,"description":"KeyProtect2","asset_updated_at":"2012/09/26 13:39:03 +0700","asset_file_name":"KeyProtect2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36079,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98163,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/26 13:39:04 +0700","modified_at":"2012/09/26 14:01:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/26 14:01:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_keyprotect1 {"member_only_commentable":false,"description":"KeyProtect1","asset_updated_at":"2012/09/26 13:31:16 +0700","asset_file_name":"KeyProtect1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36078,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95376,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/26 13:31:16 +0700","modified_at":"2012/09/26 14:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/26 14:01:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegetable1 {"member_only_commentable":false,"description":"Vegetable2","asset_updated_at":"2012/09/24 09:35:33 +0700","asset_file_name":"Vegetable1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145648,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/24 09:35:33 +0700","modified_at":"2012/09/24 10:02:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/24 10:02:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegetable {"member_only_commentable":false,"description":"Vegetable","asset_updated_at":"2012/09/24 09:34:01 +0700","asset_file_name":"Vegetable.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131865,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/24 09:34:01 +0700","modified_at":"2012/09/24 10:02:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/24 10:02:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_macroexcel1 {"member_only_commentable":false,"description":"MacroExcel1","asset_updated_at":"2012/09/17 09:52:39 +0700","asset_file_name":"MacroExcel1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28407,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/17 09:52:39 +0700","modified_at":"2012/09/17 10:02:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/17 10:02:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_developer2 {"member_only_commentable":false,"description":"Developer2","asset_updated_at":"2012/09/14 09:23:23 +0700","asset_file_name":"Developer2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71282,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/14 09:23:23 +0700","modified_at":"2012/09/14 10:02:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/14 10:02:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_developer {"member_only_commentable":false,"description":"Developer1","asset_updated_at":"2012/09/14 09:22:00 +0700","asset_file_name":"Developer.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":35934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77072,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/14 09:22:00 +0700","modified_at":"2012/09/14 10:02:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/14 10:02:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"works2","asset_updated_at":"2012/09/03 09:48:51 +0700","asset_file_name":"Works2.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":35777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12023,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/09/03 09:48:51 +0700","modified_at":"2012/09/03 10:04:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/03 10:04:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: