นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkon115 {"modified_at":"2013/07/24 10:03:53 +0700","id":41588,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkon115.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 10:03:53 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon115","created_at":"2013/07/24 10:03:44 +0700","asset_updated_at":"2013/07/24 10:03:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106412}
  • Small_kumkon114 {"modified_at":"2013/07/24 10:03:06 +0700","id":41587,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkon114.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 10:03:06 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon114","created_at":"2013/07/24 10:03:00 +0700","asset_updated_at":"2013/07/24 10:03:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82958}
  • Small_kumkon113 {"modified_at":"2013/07/24 10:01:47 +0700","id":41586,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkon113.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 10:01:47 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon113","created_at":"2013/07/24 10:01:32 +0700","asset_updated_at":"2013/07/24 10:01:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89663}
  • Small_kumkon112 {"modified_at":"2013/07/24 09:54:22 +0700","id":41584,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkon112.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 09:54:22 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon112","created_at":"2013/07/24 09:54:16 +0700","asset_updated_at":"2013/07/24 09:54:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67428}
  • Small_kumkon111 {"modified_at":"2013/07/24 09:53:13 +0700","id":41583,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkon111.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 09:53:13 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkon111","created_at":"2013/07/24 09:53:07 +0700","asset_updated_at":"2013/07/24 09:53:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106326}
  • Small_kumkom005 {"modified_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","id":41359,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkom005.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom005","created_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":184586}
  • Small_kumkom004 {"modified_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","id":41358,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkom004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom004","created_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94475}
  • Small_kumkom003 {"modified_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","id":41357,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkom003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom003","created_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158943}
  • Small_kumkom002 {"modified_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","id":41356,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kumkom002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom002","created_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131578}
ขนาดย่อ: