นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkon115 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkon115","asset_updated_at":"2013/07/24 10:03:43 +0700","asset_file_name":"Kumkon115.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106412,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/24 10:03:44 +0700","modified_at":"2013/07/24 10:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 10:03:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkon114 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkon114","asset_updated_at":"2013/07/24 10:03:00 +0700","asset_file_name":"Kumkon114.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82958,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/24 10:03:00 +0700","modified_at":"2013/07/24 10:03:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 10:03:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkon113 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkon113","asset_updated_at":"2013/07/24 10:01:32 +0700","asset_file_name":"Kumkon113.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89663,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/24 10:01:32 +0700","modified_at":"2013/07/24 10:01:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 10:01:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkon112 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkon112","asset_updated_at":"2013/07/24 09:54:16 +0700","asset_file_name":"Kumkon112.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67428,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/24 09:54:16 +0700","modified_at":"2013/07/24 09:54:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 09:54:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkon111 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkon111","asset_updated_at":"2013/07/24 09:53:07 +0700","asset_file_name":"Kumkon111.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106326,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/24 09:53:07 +0700","modified_at":"2013/07/24 09:53:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/24 09:53:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom005 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom005","asset_updated_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","asset_file_name":"Kumkom005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184586,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom004 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom004","asset_updated_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","asset_file_name":"Kumkom004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94475,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
  • Small_kumkom003 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom003","asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","asset_file_name":"Kumkom003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158943,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom002 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom002","asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","asset_file_name":"Kumkom002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131578,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: