นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkom414 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom414","asset_updated_at":"2013/08/16 09:38:57 +0700","asset_file_name":"Kumkom414.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42159,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101739,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/08/16 09:38:57 +0700","modified_at":"2013/08/16 09:39:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:39:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom413 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom413","asset_updated_at":"2013/08/16 09:38:04 +0700","asset_file_name":"Kumkom413.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42158,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107171,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/08/16 09:38:04 +0700","modified_at":"2013/08/16 09:38:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:38:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom412 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom412","asset_updated_at":"2013/08/16 09:37:12 +0700","asset_file_name":"Kumkom412.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106181,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/08/16 09:37:12 +0700","modified_at":"2013/08/16 09:37:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:37:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom411 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom411","asset_updated_at":"2013/08/16 09:35:57 +0700","asset_file_name":"Kumkom411.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113466,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/08/16 09:35:57 +0700","modified_at":"2013/08/16 09:36:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:36:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom315 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom315","asset_updated_at":"2013/07/29 10:04:28 +0700","asset_file_name":"Kumkom315.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96522,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/29 10:04:28 +0700","modified_at":"2013/07/29 10:04:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:04:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom314 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom314","asset_updated_at":"2013/07/29 10:03:39 +0700","asset_file_name":"Kumkom314.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108609,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/29 10:03:39 +0700","modified_at":"2013/07/29 10:03:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:03:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom313 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom313","asset_updated_at":"2013/07/29 10:02:53 +0700","asset_file_name":"Kumkom313.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100179,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/29 10:02:53 +0700","modified_at":"2013/07/29 10:02:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:02:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom312 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom312","asset_updated_at":"2013/07/29 10:01:54 +0700","asset_file_name":"Kumkom312.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110144,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/29 10:01:54 +0700","modified_at":"2013/07/29 10:02:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:02:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom311 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom311","asset_updated_at":"2013/07/29 10:01:12 +0700","asset_file_name":"Kumkom311.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81088,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/29 10:01:12 +0700","modified_at":"2013/07/29 10:01:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:01:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: