นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkom414 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom414.jpg","created_at":"2013/08/16 09:38:57 +0700","asset_updated_at":"2013/08/16 09:38:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:39:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom414","asset_file_size":101739,"modified_at":"2013/08/16 09:39:11 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42159,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom413 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom413.jpg","created_at":"2013/08/16 09:38:04 +0700","asset_updated_at":"2013/08/16 09:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:38:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom413","asset_file_size":107171,"modified_at":"2013/08/16 09:38:13 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42158,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom412 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom412.jpg","created_at":"2013/08/16 09:37:12 +0700","asset_updated_at":"2013/08/16 09:37:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:37:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom412","asset_file_size":106181,"modified_at":"2013/08/16 09:37:16 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42157,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom411 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom411.jpg","created_at":"2013/08/16 09:35:57 +0700","asset_updated_at":"2013/08/16 09:35:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:36:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom411","asset_file_size":113466,"modified_at":"2013/08/16 09:36:08 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42156,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom315 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom315.jpg","created_at":"2013/07/29 10:04:28 +0700","asset_updated_at":"2013/07/29 10:04:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:04:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom315","asset_file_size":96522,"modified_at":"2013/07/29 10:04:42 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41713,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom314 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom314.jpg","created_at":"2013/07/29 10:03:39 +0700","asset_updated_at":"2013/07/29 10:03:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom314","asset_file_size":108609,"modified_at":"2013/07/29 10:03:52 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41712,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom313 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom313.jpg","created_at":"2013/07/29 10:02:53 +0700","asset_updated_at":"2013/07/29 10:02:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:02:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom313","asset_file_size":100179,"modified_at":"2013/07/29 10:02:58 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41711,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom312 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom312.jpg","created_at":"2013/07/29 10:01:54 +0700","asset_updated_at":"2013/07/29 10:01:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:02:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom312","asset_file_size":110144,"modified_at":"2013/07/29 10:02:21 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41710,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kumkom311 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom311.jpg","created_at":"2013/07/29 10:01:12 +0700","asset_updated_at":"2013/07/29 10:01:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/29 10:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kumkom311","asset_file_size":81088,"modified_at":"2013/07/29 10:01:22 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41709,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: