นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_autofill5 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill5","asset_updated_at":"2013/04/25 10:50:07 +0700","asset_file_name":"AutoFill5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62662,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:50:07 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:50:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:50:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_autofill4 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill4","asset_updated_at":"2013/04/25 10:49:26 +0700","asset_file_name":"AutoFill4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135323,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:49:27 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:49:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:49:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_autofill3 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill3","asset_updated_at":"2013/04/25 10:47:57 +0700","asset_file_name":"AutoFill3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39567,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57223,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:47:57 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:48:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:48:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_autofill2 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill2","asset_updated_at":"2013/04/25 10:47:20 +0700","asset_file_name":"AutoFill2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39566,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62901,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:47:20 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:47:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:47:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_autofill1 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill1","asset_updated_at":"2013/04/25 10:45:57 +0700","asset_file_name":"AutoFill1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62141,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:45:57 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:46:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:46:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_ifforyou12 {"member_only_commentable":false,"description":"If_for_You","asset_updated_at":"2013/02/09 20:01:37 +0700","asset_file_name":"IfForYou12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":279235,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/02/09 20:01:37 +0700","modified_at":"2013/02/09 20:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/09 20:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_born001 {"member_only_commentable":false,"description":"Born001","asset_updated_at":"2013/01/29 21:17:26 +0700","asset_file_name":"Born001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210802,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/29 21:17:26 +0700","modified_at":"2013/01/29 21:17:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/29 21:17:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_resolution2 {"member_only_commentable":false,"description":"resolution2","asset_updated_at":"2013/01/25 08:15:06 +0700","asset_file_name":"resolution2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37892,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50005,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/25 08:15:06 +0700","modified_at":"2013/01/25 08:15:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/25 08:15:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_resolution1 {"member_only_commentable":false,"description":"resolution1","asset_updated_at":"2013/01/25 08:14:10 +0700","asset_file_name":"resolution1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37891,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90077,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/25 08:14:10 +0700","modified_at":"2013/01/25 08:14:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/25 08:14:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_1000 {"member_only_commentable":false,"description":"1000","asset_updated_at":"2013/01/11 09:41:00 +0700","asset_file_name":"1000.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190399,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/11 09:41:00 +0700","modified_at":"2013/01/11 09:41:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/11 09:41:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_happynewyear02 {"member_only_commentable":false,"description":"HappyNewYear02","asset_updated_at":"2013/01/02 06:32:25 +0700","asset_file_name":"HappyNewYear02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202632,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/02 06:32:25 +0700","modified_at":"2013/01/02 07:02:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 07:02:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_happynewyear01 {"member_only_commentable":false,"description":"HappyNewYear01","asset_updated_at":"2013/01/02 06:30:59 +0700","asset_file_name":"HappyNewYear01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95718,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/02 06:30:59 +0700","modified_at":"2013/01/02 07:02:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 07:02:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"CalendarPlanner2556","asset_updated_at":"2012/12/24 11:04:14 +0700","asset_file_name":"CalendarPlanner2556.xlsm","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","member_only_readable":false,"id":37343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98381,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/24 11:04:14 +0700","modified_at":"2012/12/24 11:04:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/24 11:04:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_carlendar2 {"member_only_commentable":false,"description":"Calendar2","asset_updated_at":"2012/12/24 10:58:53 +0700","asset_file_name":"Carlendar2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93733,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/24 10:58:53 +0700","modified_at":"2012/12/24 11:04:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/24 11:04:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_carlendar1 {"member_only_commentable":false,"description":"Calendar1","asset_updated_at":"2012/12/24 10:54:08 +0700","asset_file_name":"Carlendar1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69672,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/24 10:54:08 +0700","modified_at":"2012/12/24 11:04:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/24 11:04:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_smart_farm_thailand {"member_only_commentable":false,"description":"Smart_Farm_Thailand","asset_updated_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","asset_file_name":"Smart_Farm_Thailand.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250954,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","modified_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_boss3 {"member_only_commentable":false,"description":"Boss3","asset_updated_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","asset_file_name":"Boss3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":476851,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","modified_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend","asset_updated_at":"2012/12/03 11:29:03 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividend.xlsm","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":37069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19865,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/03 11:29:04 +0700","modified_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_psucoopp2 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend2","asset_updated_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","asset_file_name":"PSUCoopp2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213531,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","modified_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_psucoopp1 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend1","asset_updated_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","asset_file_name":"PSUCoopp1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37067,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94752,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","modified_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_checkyoursaving {"member_only_commentable":false,"description":"CheckYourSaving","asset_updated_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","asset_file_name":"CheckYourSaving.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161670,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","modified_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"CheckYourSaving","asset_updated_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","asset_file_name":"CheckYourSaving.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":37006,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17083,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","modified_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_gw100 {"member_only_commentable":false,"description":"gw100","asset_updated_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","asset_file_name":"gw100.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89411,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","modified_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_watersave78 {"member_only_commentable":false,"description":"waterSave78","asset_updated_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","asset_file_name":"waterSave78.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111655,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","modified_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_watersave10 {"member_only_commentable":false,"description":"waterSave10","asset_updated_at":"2012/11/20 13:47:17 +0700","asset_file_name":"waterSave10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36899,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131720,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/20 13:47:17 +0700","modified_at":"2012/11/20 14:03:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 14:03:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: