นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_locked4 {"asset_file_name":"Locked4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/30 10:01:31 +0700","media_folder_id":788,"description":"Locked4","updated_at":"2013/10/30 10:01:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/30 10:01:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139583,"id":43463,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/30 10:01:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_locked3 {"asset_file_name":"Locked3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/30 10:00:53 +0700","media_folder_id":788,"description":"Locked3","updated_at":"2013/10/30 10:00:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/30 10:00:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56126,"id":43462,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/30 10:00:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_locked2 {"asset_file_name":"Locked2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/30 10:00:08 +0700","media_folder_id":788,"description":"Locked2","updated_at":"2013/10/30 10:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/30 10:00:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72171,"id":43461,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/30 10:00:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_locked1 {"asset_file_name":"Locked1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/30 09:59:05 +0700","media_folder_id":788,"description":"Locked1","updated_at":"2013/10/30 09:59:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/30 09:59:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":108202,"id":43460,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/30 09:59:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_date_age001 {"asset_file_name":"Date_Age001.png","visibility":2,"modified_at":"2013/10/03 14:53:45 +0700","media_folder_id":788,"description":"Date_Age001","updated_at":"2013/10/03 14:53:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/x-png","created_at":"2013/10/03 14:53:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81620,"id":43066,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/03 14:53:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_todayfunction1 {"asset_file_name":"TodayFunction1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/09/11 08:56:14 +0700","media_folder_id":788,"description":"Today_Function01","updated_at":"2013/09/11 08:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/09/11 08:56:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":157442,"id":42705,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/09/11 08:56:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bumnan2494_1 {"asset_file_name":"bumnan2494_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/08/22 14:19:23 +0700","media_folder_id":788,"description":"bumnan2494_1","updated_at":"2013/08/22 14:19:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/08/22 14:19:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":178604,"id":42302,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/08/22 14:19:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Bumnan2494.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2013/08/22 13:53:23 +0700","media_folder_id":788,"description":"Bumnan2494","updated_at":"2013/08/22 13:53:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2013/08/22 13:53:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13593,"id":42301,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/08/22 13:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kumkom415 {"asset_file_name":"Kumkom415.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/08/16 09:39:49 +0700","media_folder_id":788,"description":"Kumkom415","updated_at":"2013/08/16 09:39:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/08/16 09:39:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122191,"id":42160,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/08/16 09:39:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: