นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_locked4 {"member_only_commentable":false,"description":"Locked4","asset_updated_at":"2013/10/30 10:01:27 +0700","asset_file_name":"Locked4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139583,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/10/30 10:01:27 +0700","modified_at":"2013/10/30 10:01:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/30 10:01:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_locked3 {"member_only_commentable":false,"description":"Locked3","asset_updated_at":"2013/10/30 10:00:47 +0700","asset_file_name":"Locked3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56126,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/10/30 10:00:47 +0700","modified_at":"2013/10/30 10:00:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/30 10:00:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_locked2 {"member_only_commentable":false,"description":"Locked2","asset_updated_at":"2013/10/30 10:00:01 +0700","asset_file_name":"Locked2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72171,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/10/30 10:00:01 +0700","modified_at":"2013/10/30 10:00:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/30 10:00:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_locked1 {"member_only_commentable":false,"description":"Locked1","asset_updated_at":"2013/10/30 09:59:00 +0700","asset_file_name":"Locked1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108202,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/10/30 09:59:00 +0700","modified_at":"2013/10/30 09:59:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/30 09:59:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_date_age001 {"member_only_commentable":false,"description":"Date_Age001","asset_updated_at":"2013/10/03 14:53:41 +0700","asset_file_name":"Date_Age001.png","asset_content_type":"image/x-png","member_only_readable":false,"id":43066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81620,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/10/03 14:53:41 +0700","modified_at":"2013/10/03 14:53:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/03 14:53:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_todayfunction1 {"member_only_commentable":false,"description":"Today_Function01","asset_updated_at":"2013/09/11 08:56:10 +0700","asset_file_name":"TodayFunction1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157442,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/09/11 08:56:11 +0700","modified_at":"2013/09/11 08:56:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/11 08:56:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_bumnan2494_1 {"member_only_commentable":false,"description":"bumnan2494_1","asset_updated_at":"2013/08/22 14:19:19 +0700","asset_file_name":"bumnan2494_1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42302,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178604,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/08/22 14:19:19 +0700","modified_at":"2013/08/22 14:19:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/22 14:19:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Bumnan2494","asset_updated_at":"2013/08/22 13:53:20 +0700","asset_file_name":"Bumnan2494.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":42301,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13593,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/08/22 13:53:20 +0700","modified_at":"2013/08/22 13:53:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/22 13:53:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_kumkom415 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom415","asset_updated_at":"2013/08/16 09:39:45 +0700","asset_file_name":"Kumkom415.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":42160,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122191,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/08/16 09:39:45 +0700","modified_at":"2013/08/16 09:39:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/16 09:39:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: