นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_fnr_kreta {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FNR_Kreta.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e27\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/14 11:27:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:43:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:43:15 +0700","id":6445,"asset_file_size":145618}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Handwriting.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e25\u0e32\u0e22\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e23\u0e2a \u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49 Microsoft Excel\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/12 18:25:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 15:42:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/06/11 20:26:05 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:42:11 +0700","id":6339,"asset_file_size":226816}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"chemical_stock_1.0.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e15\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2008/05/08 06:07:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":3,"updated_at":"2011/10/07 10:19:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/10/07 10:19:50 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:41:55 +0700","id":6289,"asset_file_size":702464}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Excel.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 Excel","created_at":"2008/04/30 07:00:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/09/13 21:28:57 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","id":6109,"asset_file_size":826880}
 • Tiny_excel1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Excel1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 Excel","created_at":"2008/04/30 06:45:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:39:27 +0700","id":6108,"asset_file_size":55534}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"WorkDate.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e27\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e1b\u0e35","created_at":"2008/04/28 20:04:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:39:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:39:21 +0700","id":6094,"asset_file_size":16384}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"8__\u0e04\u0e38\u0e13\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19.ppt","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E.\u0026quot;8\u0026nbsp; \u0e04\u0e38\u0e13\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0026rdquo;\u0026nbsp; \u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1d\u0e31\u0e07\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e02\u0e22\u0e31\u0e19\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0026nbsp; \u0e0b\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e22\u0e4c\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e21\u0e35\u0e27\u0e34\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e1e\u0026nbsp; \u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e21\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e08 \u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/08 20:46:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:37:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:37:40 +0700","id":5644,"asset_file_size":1384960}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e29\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e32\u0e22.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e29\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e32\u0e22","created_at":"2008/03/04 13:08:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:37:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:37:01 +0700","id":4888,"asset_file_size":60769}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Calendar_2001_2050.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ECalendar 2001_2050\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 50 \u0e1b\u0e35 \u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49 MS Excel\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/02 06:36:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:24:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:24:06 +0700","id":4802,"asset_file_size":31744}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c.ppt","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2008/02/29 06:09:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/03/06 15:23:30 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","id":4781,"asset_file_size":154112}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23_Computer_Vision_Syndrome.ppt","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 Computer Vision Syndrome (CVS)","created_at":"2008/02/29 06:04:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/03/06 15:14:58 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:52 +0700","id":4780,"asset_file_size":358912}
 • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"yoga.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003Cbr /\u003E\u0e42 \u0e22 \u0e04 \u0e30\u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e17\u0e33\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u003Cbr /\u003E\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19 \u0e44\u0e01\u0e27\u0e31\u0e25\u0e22\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e42\u0e14\u0e22\u003Cbr /\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1c\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e42\u0e22\u0e04\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u003Cbr /\u003E\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e2a\u0e2a\u0e2a\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/25 16:19:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:12 +0700","id":4625,"asset_file_size":694784}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Pigs.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 File \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22 MS Excel \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e2a\u0e38\u0e01\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/24 06:27:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:21:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:21:30 +0700","id":4573,"asset_file_size":470016}
ขนาดย่อ: