นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f10","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","asset_file_name":"10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163576,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 18:29:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_09 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f9","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","asset_file_name":"09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162014,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 18:28:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","asset_file_name":"08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9048,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155923,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 18:27:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:53 +0700","asset_file_name":"07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":195472,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 12:22:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f6\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:52 +0700","asset_file_name":"06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166728,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 12:21:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f5\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:52 +0700","asset_file_name":"05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162883,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 12:07:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","asset_file_name":"04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155168,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 08:00:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","asset_file_name":"03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146505,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 07:59:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","asset_file_name":"02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9038,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135948,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 07:57:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EPra1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:35 +0700","asset_file_name":"01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149966,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/09/04 07:49:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:07:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:07:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_animal {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:02 +0700","asset_file_name":"animal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125950,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/08/13 20:21:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:02:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:02:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e17 \u0e09\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:40 +0700","asset_file_name":"book1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":8157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6561987,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/08/02 06:57:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:59:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:59:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont size=\"6\" color=\"#0000ff\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e19 Excel\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:13 +0700","asset_file_name":"ScrollArea_Excel.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":7685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":398257,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/07/13 15:33:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_paradong {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15.\u0e22.\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e21\u0e35\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","asset_file_name":"Paradong.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9249,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/06/23 16:57:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_nangfa {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15.\u0e22.\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e21\u0e35\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","asset_file_name":"Nangfa.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7335,"last_commented_at":"2010/12/22 13:25:14 +0700","commentable":true,"asset_file_size":55697,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/06/23 16:55:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:43 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kyoko_fukada {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15.\u0e22.\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e21\u0e35\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","asset_file_name":"Kyoko_Fukada.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8022,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/06/23 16:54:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont size=\"4\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e21\u0e35\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e43\u0e19 Excel\u003C/p\u003E\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","asset_file_name":"DataPics.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":7333,"last_commented_at":"2010/09/06 15:37:44 +0700","commentable":true,"asset_file_size":233647,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/06/23 16:52:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:43 +0700","comment_counter":4,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hold_my_hand {"member_only_commentable":false,"description":"Hold My Hand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","asset_file_name":"Hold_My_Hand.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7006,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34890,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/06/08 09:23:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_banana {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e46","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:01 +0700","asset_file_name":"Banana.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":6685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255485,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/05/22 18:49:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:52 +0700","asset_file_name":"Buddha_teaching_tech.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":6553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":418304,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/05/18 07:06:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_women4x100 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e31\u0e14 4X400 \u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","asset_file_name":"Women4X100.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123372,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/05/15 10:16:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_stepbystep {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e30\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e31\u0e14\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","asset_file_name":"StepByStep.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151673,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/05/15 10:14:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_punglan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e38\u0e48\u0e07\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","asset_file_name":"PungLan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118401,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/05/14 11:32:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_man4x400 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e31\u0e14 4X400","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","asset_file_name":"Man4X400.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132242,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/05/14 11:30:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_man4x100 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e31\u0e14 4X100","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","asset_file_name":"Man4X100.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135155,"media_folder_id":788,"created_at":"2008/05/14 11:29:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: