นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kumkom005 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom005","asset_updated_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","asset_file_name":"Kumkom005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184586,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:14:35 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:14:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_kumkom004 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom004","asset_updated_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","asset_file_name":"Kumkom004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94475,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:13:04 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:13:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Tiny_kumkom003 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom003","asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","asset_file_name":"Kumkom003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158943,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:11:56 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:11:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_kumkom002 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom002","asset_updated_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","asset_file_name":"Kumkom002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131578,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:11:03 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:11:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_kumkom001 {"member_only_commentable":false,"description":"Kumkom001","asset_updated_at":"2013/07/15 09:09:32 +0700","asset_file_name":"Kumkom001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41355,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139978,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/15 09:09:32 +0700","modified_at":"2013/07/15 09:09:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 09:09:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Bumnet2","asset_updated_at":"2013/07/11 16:21:15 +0700","asset_file_name":"Bumnet2.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":41307,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13331,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/11 16:21:15 +0700","modified_at":"2013/07/11 16:21:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/11 16:21:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Bumnet","asset_updated_at":"2013/07/08 15:06:09 +0700","asset_file_name":"Bumnet.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":41240,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12406,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/08 15:06:09 +0700","modified_at":"2013/07/08 15:06:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 15:06:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_bumnet1 {"member_only_commentable":false,"description":"Bumnet1","asset_updated_at":"2013/07/08 15:05:06 +0700","asset_file_name":"Bumnet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41239,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171761,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/08 15:05:06 +0700","modified_at":"2013/07/08 15:05:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 15:05:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_convert13 {"member_only_commentable":false,"description":"Convert13","asset_updated_at":"2013/07/01 10:03:13 +0700","asset_file_name":"Convert13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41054,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115216,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/01 10:03:13 +0700","modified_at":"2013/07/01 10:03:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/01 10:03:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_convert12 {"member_only_commentable":false,"description":"Convert12","asset_updated_at":"2013/07/01 10:02:25 +0700","asset_file_name":"Convert12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41053,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111617,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/01 10:02:25 +0700","modified_at":"2013/07/01 10:02:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/01 10:02:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_convert11 {"member_only_commentable":false,"description":"Convert11","asset_updated_at":"2013/07/01 10:01:39 +0700","asset_file_name":"Convert11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41052,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155757,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/07/01 10:01:39 +0700","modified_at":"2013/07/01 10:01:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/01 10:01:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_fv1 {"member_only_commentable":false,"description":"FV1","asset_updated_at":"2013/06/24 14:08:13 +0700","asset_file_name":"FV1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40854,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116193,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/24 14:08:13 +0700","modified_at":"2013/06/24 14:08:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 14:08:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_sln1 {"member_only_commentable":false,"description":"sln1","asset_updated_at":"2013/06/18 09:05:30 +0700","asset_file_name":"SLN1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":175198,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/18 09:05:31 +0700","modified_at":"2013/06/18 09:05:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 09:05:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"ScrollBar","asset_updated_at":"2013/06/10 14:05:23 +0700","asset_file_name":"ScrollBar.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":40477,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36078,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/10 14:05:23 +0700","modified_at":"2013/06/10 14:05:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/10 14:05:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_daydat2556_2 {"member_only_commentable":false,"description":"DayDat2556_2","asset_updated_at":"2013/06/10 14:01:00 +0700","asset_file_name":"DayDat2556_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40476,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134529,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/10 14:01:00 +0700","modified_at":"2013/06/10 14:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/10 14:01:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_daydat2556_1 {"member_only_commentable":false,"description":"DayDat2556_1","asset_updated_at":"2013/06/10 14:00:04 +0700","asset_file_name":"DayDat2556_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40475,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151247,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/10 14:00:05 +0700","modified_at":"2013/06/10 14:00:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/10 14:00:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_dataanalysis4 {"member_only_commentable":false,"description":"DataAnalysis4","asset_updated_at":"2013/06/04 11:16:25 +0700","asset_file_name":"DataAnalysis4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76817,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/04 11:16:25 +0700","modified_at":"2013/06/04 11:16:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/04 11:16:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_dataanalysis3 {"member_only_commentable":false,"description":"DataAnalysis3","asset_updated_at":"2013/06/04 11:15:42 +0700","asset_file_name":"DataAnalysis3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46925,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/04 11:15:42 +0700","modified_at":"2013/06/04 11:15:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/04 11:15:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_dataanalysis2 {"member_only_commentable":false,"description":"DataAnalysis2","asset_updated_at":"2013/06/04 11:14:42 +0700","asset_file_name":"DataAnalysis2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132915,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/04 11:14:42 +0700","modified_at":"2013/06/04 11:14:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/04 11:14:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_dataanalysis1 {"member_only_commentable":false,"description":"DataAnalysis1","asset_updated_at":"2013/06/04 11:13:54 +0700","asset_file_name":"DataAnalysis1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40355,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94998,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/06/04 11:13:54 +0700","modified_at":"2013/06/04 11:13:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/04 11:13:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"CalculatingPensions","asset_updated_at":"2013/05/02 10:21:48 +0700","asset_file_name":"CalculatingPensions.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":39691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13403,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/05/02 10:21:48 +0700","modified_at":"2013/05/02 10:21:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 10:21:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_bumnan2 {"member_only_commentable":false,"description":"Bumnan2","asset_updated_at":"2013/05/02 10:20:13 +0700","asset_file_name":"Bumnan2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206517,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/05/02 10:20:13 +0700","modified_at":"2013/05/02 10:20:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 10:20:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_bumnan2494 {"member_only_commentable":false,"description":"Bumnan2494","asset_updated_at":"2013/05/02 10:19:17 +0700","asset_file_name":"bumnan2494.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165665,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/05/02 10:19:17 +0700","modified_at":"2013/08/22 13:50:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/22 13:50:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_2multiply {"member_only_commentable":false,"description":"2Multiply","asset_updated_at":"2013/04/29 09:35:49 +0700","asset_file_name":"2Multiply.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39634,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129717,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/29 09:35:49 +0700","modified_at":"2013/04/29 09:35:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/29 09:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_autofill6 {"member_only_commentable":false,"description":"Autofill6","asset_updated_at":"2013/04/25 14:21:24 +0700","asset_file_name":"AutoFill6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":207729,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 14:21:24 +0700","modified_at":"2013/04/25 14:21:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 14:21:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: