นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pararubbercost1 {"member_only_commentable":false,"description":"ParaRubberCost1","asset_updated_at":"2013/12/23 10:50:44 +0700","asset_file_name":"ParaRubberCost1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":176728,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/12/23 10:50:44 +0700","modified_at":"2013/12/23 10:50:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/23 10:50:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_name1 {"member_only_commentable":false,"description":"name1","asset_updated_at":"2013/12/13 14:26:04 +0700","asset_file_name":"name1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142610,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/12/13 14:26:04 +0700","modified_at":"2013/12/13 14:26:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/13 14:26:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_columnseparat4 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat4","asset_updated_at":"2013/11/18 10:22:27 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122691,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:22:27 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:22:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:22:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_columnseparat3 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat3","asset_updated_at":"2013/11/18 10:21:33 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101972,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:21:33 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:21:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:21:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_columnseparat2 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat2","asset_updated_at":"2013/11/18 10:21:02 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95692,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:21:02 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:21:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:21:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_columnseparat1 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat1","asset_updated_at":"2013/11/18 10:20:12 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101296,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:20:12 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:20:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:20:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_columnseparat0 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat0","asset_updated_at":"2013/11/18 10:19:32 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147473,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:19:32 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:19:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:19:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"ProtectCell","asset_updated_at":"2013/10/30 10:04:39 +0700","asset_file_name":"ProtectCell.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":43465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10912,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/10/30 10:04:39 +0700","modified_at":"2013/10/30 10:04:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/30 10:04:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_locked5 {"member_only_commentable":false,"description":"Locked5","asset_updated_at":"2013/10/30 10:02:51 +0700","asset_file_name":"Locked5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85410,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/10/30 10:02:51 +0700","modified_at":"2013/10/30 10:02:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/30 10:02:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: