นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

Main > somkiat.t

No folder found
  • {"asset_file_name":"ParaRubberSpacing.docx.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","media_folder_id":788,"description":"ParaRubberSpacing","updated_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12380,"id":44522,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pararubberspacing01 {"asset_file_name":"ParaRubberSpacing01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","media_folder_id":788,"description":"ParaRubberSpacing01","updated_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46847,"id":44521,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psucoop007 {"asset_file_name":"PSUCoop007.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoop007","updated_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":269108,"id":44341,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psucoop006 {"asset_file_name":"PSUCoop006.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoop006","updated_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":269108,"id":44339,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psucoop005 {"asset_file_name":"PSUCoop005.jpg","visibility":5,"modified_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoop005","updated_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":238898,"id":44336,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"PSUCoopDividend2556_3.xlsm","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoopDividend2556_3","updated_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","created_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22388,"id":44328,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"PSUCoopDividend2.xlsm","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoop2","updated_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","created_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22810,"id":44322,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"PSUCoopDividend2556.xlsm","visibility":2,"modified_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoopDividend2556","updated_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","created_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22830,"id":44290,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psucoop01 {"asset_file_name":"PSUCoop01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoop01","updated_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97537,"id":44289,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: