นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"ParaRubberSpacing.docx.xlsx","created_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","asset_updated_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ParaRubberSpacing","asset_file_size":12380,"modified_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44522,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pararubberspacing01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ParaRubberSpacing01.jpg","created_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","asset_updated_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ParaRubberSpacing01","asset_file_size":46847,"modified_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44521,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psucoop007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop007.jpg","created_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoop007","asset_file_size":269108,"modified_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44341,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psucoop006 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop006.jpg","created_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoop006","asset_file_size":269108,"modified_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44339,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psucoop005 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop005.jpg","created_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoop005","asset_file_size":238898,"modified_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":44336,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556_3.xlsm","created_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoopDividend2556_3","asset_file_size":22388,"modified_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44328,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2.xlsm","created_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","asset_updated_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoop2","asset_file_size":22810,"modified_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44322,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556.xlsm","created_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","asset_updated_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoopDividend2556","asset_file_size":22830,"modified_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44290,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psucoop01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop01.jpg","created_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","asset_updated_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoop01","asset_file_size":97537,"modified_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44289,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: