นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dropdownlist31 {"asset_file_name":"DropdownList31.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/24 09:17:03 +0700","media_folder_id":788,"description":"DropdownList31","updated_at":"2012/10/24 09:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/24 09:16:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70222,"id":36473,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/24 09:16:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"DropdownList34.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2012/10/24 09:22:23 +0700","media_folder_id":788,"description":"DropdownList34","updated_at":"2012/10/24 09:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2012/10/22 14:17:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8997,"id":36447,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/24 09:22:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_offset_counta3 {"asset_file_name":"Offset_Counta3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/22 14:04:42 +0700","media_folder_id":788,"description":"Offset_Counta3","updated_at":"2012/10/22 14:04:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/22 14:04:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91403,"id":36446,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/22 14:04:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_offset_counta2 {"asset_file_name":"Offset_Counta2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/22 14:04:02 +0700","media_folder_id":788,"description":"Offset_Counta2","updated_at":"2012/10/22 14:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/22 14:03:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79521,"id":36445,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/22 14:03:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_offset_counta1 {"asset_file_name":"Offset_Counta1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/22 14:03:11 +0700","media_folder_id":788,"description":"Offset_Counta1","updated_at":"2012/10/22 14:03:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/22 14:02:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70222,"id":36444,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/22 14:02:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"DataValidation2.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2012/10/17 14:14:51 +0700","media_folder_id":788,"description":"DataValidation2","updated_at":"2012/10/17 14:14:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","created_at":"2012/10/17 14:14:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11100,"id":36274,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/17 14:14:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_source {"asset_file_name":"Source.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/17 14:09:52 +0700","media_folder_id":788,"description":"Source","updated_at":"2012/10/17 14:09:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/17 14:09:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1430,"id":36273,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/17 14:09:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_definename25 {"asset_file_name":"DefineName25.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/17 14:09:00 +0700","media_folder_id":788,"description":"DataValidation5","updated_at":"2012/10/17 14:09:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/17 14:08:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39818,"id":36272,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/17 14:08:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_definename24 {"asset_file_name":"DefineName24.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/17 09:11:48 +0700","media_folder_id":788,"description":"DataValidation4","updated_at":"2012/10/17 09:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/17 09:11:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66154,"id":36271,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/17 09:11:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: