นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dropdownlist31 {"member_only_commentable":false,"description":"DropdownList31","asset_updated_at":"2012/10/24 09:16:56 +0700","asset_file_name":"DropdownList31.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36473,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70222,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/24 09:16:56 +0700","modified_at":"2012/10/24 09:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/24 09:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"DropdownList34","asset_updated_at":"2012/10/24 09:22:21 +0700","asset_file_name":"DropdownList34.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":36447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8997,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/22 14:17:15 +0700","modified_at":"2012/10/24 09:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/24 09:22:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_offset_counta3 {"member_only_commentable":false,"description":"Offset_Counta3","asset_updated_at":"2012/10/22 14:04:40 +0700","asset_file_name":"Offset_Counta3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91403,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/22 14:04:40 +0700","modified_at":"2012/10/22 14:04:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/22 14:04:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_offset_counta2 {"member_only_commentable":false,"description":"Offset_Counta2","asset_updated_at":"2012/10/22 14:03:56 +0700","asset_file_name":"Offset_Counta2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79521,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/22 14:03:56 +0700","modified_at":"2012/10/22 14:04:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/22 14:04:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_offset_counta1 {"member_only_commentable":false,"description":"Offset_Counta1","asset_updated_at":"2012/10/22 14:02:19 +0700","asset_file_name":"Offset_Counta1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70222,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/22 14:02:19 +0700","modified_at":"2012/10/22 14:03:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/22 14:03:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation2","asset_updated_at":"2012/10/17 14:14:48 +0700","asset_file_name":"DataValidation2.xlsx","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":36274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11100,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 14:14:48 +0700","modified_at":"2012/10/17 14:14:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 14:14:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_source {"member_only_commentable":false,"description":"Source","asset_updated_at":"2012/10/17 14:09:49 +0700","asset_file_name":"Source.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1430,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 14:09:49 +0700","modified_at":"2012/10/17 14:09:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 14:09:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_definename25 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation5","asset_updated_at":"2012/10/17 14:08:55 +0700","asset_file_name":"DefineName25.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39818,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 14:08:55 +0700","modified_at":"2012/10/17 14:09:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 14:09:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_definename24 {"member_only_commentable":false,"description":"DataValidation4","asset_updated_at":"2012/10/17 09:11:45 +0700","asset_file_name":"DefineName24.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66154,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/10/17 09:11:45 +0700","modified_at":"2012/10/17 09:11:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/17 09:11:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: