นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_datatable5 {"asset_file_name":"DataTable5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/19 16:02:39 +0700","media_folder_id":788,"description":"DataTable5","updated_at":"2012/11/19 16:02:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/19 15:33:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128035,"id":36887,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/19 15:33:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_datatable4 {"asset_file_name":"DataTable4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/19 16:02:36 +0700","media_folder_id":788,"description":"DataTable4","updated_at":"2012/11/19 16:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/19 15:32:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":104912,"id":36886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/19 15:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pmt {"asset_file_name":"PMT.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/13 14:09:40 +0700","media_folder_id":788,"description":"pmt","updated_at":"2012/11/13 14:09:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/13 14:09:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110682,"id":36837,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/13 14:09:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_smartbrain {"asset_file_name":"SmartBrain.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/09 11:03:56 +0700","media_folder_id":788,"description":"SmartBrain","updated_at":"2012/11/09 11:03:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/09 11:03:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75266,"id":36667,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/09 11:03:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Calendar12Month2556.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2012/11/06 09:09:16 +0700","media_folder_id":788,"description":"Calendar12Month2556_2010","updated_at":"2013/06/04 09:19:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2012/11/06 09:09:09 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":25226,"id":36607,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2013/06/04 09:19:47 +0700","asset_updated_at":"2012/11/06 09:09:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Calendar12Month2556.xls","visibility":2,"modified_at":"2012/11/06 09:03:38 +0700","media_folder_id":788,"description":"Calendar12Month2556_2003","updated_at":"2012/11/06 09:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2012/11/06 09:02:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91648,"id":36605,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/06 09:02:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dead {"asset_file_name":"Dead.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/01 10:05:34 +0700","media_folder_id":788,"description":"Dead1","updated_at":"2012/11/01 10:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/01 09:51:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83207,"id":36581,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/01 09:51:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dropdownlist33 {"asset_file_name":"DropdownList33.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/24 09:19:46 +0700","media_folder_id":788,"description":"DropdownList33","updated_at":"2012/10/24 09:19:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/24 09:19:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91403,"id":36475,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/24 09:19:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dropdownlist32 {"asset_file_name":"DropdownList32.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/24 09:18:25 +0700","media_folder_id":788,"description":"DropdownList32","updated_at":"2012/10/24 09:18:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/24 09:18:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79521,"id":36474,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/24 09:18:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: