นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_datatable5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DataTable5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DataTable5","created_at":"2012/11/19 15:33:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/19 15:33:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/19 16:02:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/19 16:02:39 +0700","id":36887,"asset_file_size":128035}
  • Small_datatable4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DataTable4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DataTable4","created_at":"2012/11/19 15:32:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/19 15:32:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/19 16:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/19 16:02:36 +0700","id":36886,"asset_file_size":104912}
  • Small_pmt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PMT.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"pmt","created_at":"2012/11/13 14:09:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/13 14:09:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/13 14:09:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/13 14:09:40 +0700","id":36837,"asset_file_size":110682}
  • Small_smartbrain {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SmartBrain.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"SmartBrain","created_at":"2012/11/09 11:03:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/09 11:03:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/09 11:03:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/09 11:03:56 +0700","id":36667,"asset_file_size":75266}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"Calendar12Month2556.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Calendar12Month2556_2010","created_at":"2012/11/06 09:09:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/06 09:09:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2013/06/04 09:19:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2013/06/04 09:19:47 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/06 09:09:16 +0700","id":36607,"asset_file_size":25226}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Calendar12Month2556.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Calendar12Month2556_2003","created_at":"2012/11/06 09:02:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/06 09:02:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/06 09:03:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/06 09:03:38 +0700","id":36605,"asset_file_size":91648}
  • Small_dead {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Dead.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Dead1","created_at":"2012/11/01 09:51:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/01 09:51:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/01 10:05:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/01 10:05:34 +0700","id":36581,"asset_file_size":83207}
  • Small_dropdownlist33 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DropdownList33.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DropdownList33","created_at":"2012/10/24 09:19:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/10/24 09:19:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/10/24 09:19:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/10/24 09:19:46 +0700","id":36475,"asset_file_size":91403}
  • Small_dropdownlist32 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DropdownList32.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DropdownList32","created_at":"2012/10/24 09:18:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/10/24 09:18:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/10/24 09:18:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/10/24 09:18:25 +0700","id":36474,"asset_file_size":79521}
ขนาดย่อ: