นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_watersave10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave10","created_at":"2012/11/20 13:47:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:47:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:20 +0700","id":36899,"asset_file_size":131720}
  • Small_watersave9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave9","created_at":"2012/11/20 13:46:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:46:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:18 +0700","id":36898,"asset_file_size":64543}
  • Small_watersave6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave6","created_at":"2012/11/20 13:45:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:45:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:15 +0700","id":36897,"asset_file_size":95981}
  • Small_watersave5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave5","created_at":"2012/11/20 13:44:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:44:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:10 +0700","id":36896,"asset_file_size":106523}
  • Small_watersave4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave4","created_at":"2012/11/20 13:43:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:43:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:08 +0700","id":36895,"asset_file_size":157735}
  • Small_watersave3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave3","created_at":"2012/11/20 13:42:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:42:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:05 +0700","id":36894,"asset_file_size":83116}
  • Small_watersave2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave2","created_at":"2012/11/20 13:42:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:42:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:03 +0700","id":36893,"asset_file_size":81976}
  • Small_watersave1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave1","created_at":"2012/11/20 13:41:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:41:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:00 +0700","id":36892,"asset_file_size":106914}
  • Small_datatable6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DataTable6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DataTable6","created_at":"2012/11/19 15:34:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/19 15:34:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/19 16:02:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/19 16:02:42 +0700","id":36888,"asset_file_size":97981}
ขนาดย่อ: