นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_smart_farm_thailand {"asset_file_name":"Smart_Farm_Thailand.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","media_folder_id":788,"description":"Smart_Farm_Thailand","updated_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":250954,"id":37173,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_boss3 {"asset_file_name":"Boss3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","media_folder_id":788,"description":"Boss3","updated_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":476851,"id":37114,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"PSUCoopDividend.xlsm","visibility":2,"modified_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoopDividend","updated_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/octet-stream","created_at":"2012/12/03 11:29:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19865,"id":37069,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/03 11:29:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psucoopp2 {"asset_file_name":"PSUCoopp2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoopDividend2","updated_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":213531,"id":37068,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psucoopp1 {"asset_file_name":"PSUCoopp1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoopDividend1","updated_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94752,"id":37067,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_checkyoursaving {"asset_file_name":"CheckYourSaving.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","media_folder_id":788,"description":"CheckYourSaving","updated_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161670,"id":37007,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"CheckYourSaving.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","media_folder_id":788,"description":"CheckYourSaving","updated_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17083,"id":37006,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gw100 {"asset_file_name":"gw100.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","media_folder_id":788,"description":"gw100","updated_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89411,"id":36946,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_watersave78 {"asset_file_name":"waterSave78.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","media_folder_id":788,"description":"waterSave78","updated_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111655,"id":36900,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: