นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_smart_farm_thailand {"member_only_commentable":false,"description":"Smart_Farm_Thailand","asset_updated_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","asset_file_name":"Smart_Farm_Thailand.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250954,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","modified_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_boss3 {"member_only_commentable":false,"description":"Boss3","asset_updated_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","asset_file_name":"Boss3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":476851,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","modified_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend","asset_updated_at":"2012/12/03 11:29:03 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividend.xlsm","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":37069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19865,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/03 11:29:04 +0700","modified_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_psucoopp2 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend2","asset_updated_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","asset_file_name":"PSUCoopp2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213531,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","modified_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_psucoopp1 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend1","asset_updated_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","asset_file_name":"PSUCoopp1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37067,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94752,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","modified_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_checkyoursaving {"member_only_commentable":false,"description":"CheckYourSaving","asset_updated_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","asset_file_name":"CheckYourSaving.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161670,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","modified_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"CheckYourSaving","asset_updated_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","asset_file_name":"CheckYourSaving.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":37006,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17083,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","modified_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_gw100 {"member_only_commentable":false,"description":"gw100","asset_updated_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","asset_file_name":"gw100.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89411,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","modified_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_watersave78 {"member_only_commentable":false,"description":"waterSave78","asset_updated_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","asset_file_name":"waterSave78.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111655,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","modified_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: