นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_smart_farm_thailand {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Smart_Farm_Thailand.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Smart_Farm_Thailand","created_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/12 13:45:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/12 14:02:19 +0700","id":37173,"asset_file_size":250954}
  • Small_boss3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Boss3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Boss3","created_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/06 10:05:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/06 10:06:01 +0700","id":37114,"asset_file_size":476851}
  • {"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"PSUCoopDividend.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividend","created_at":"2012/12/03 11:29:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/03 11:29:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/03 12:03:02 +0700","id":37069,"asset_file_size":19865}
  • Small_psucoopp2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoopp2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividend2","created_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/03 11:27:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/03 12:02:59 +0700","id":37068,"asset_file_size":213531}
  • Small_psucoopp1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoopp1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividend1","created_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/03 11:26:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/03 12:02:55 +0700","id":37067,"asset_file_size":94752}
  • Small_checkyoursaving {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CheckYourSaving.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"CheckYourSaving","created_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/29 10:09:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/29 10:09:43 +0700","id":37007,"asset_file_size":161670}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"CheckYourSaving.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"CheckYourSaving","created_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/29 10:07:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/29 10:07:59 +0700","id":37006,"asset_file_size":17083}
  • Small_gw100 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gw100.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"gw100","created_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/26 05:20:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/26 06:01:56 +0700","id":36946,"asset_file_size":89411}
  • Small_watersave78 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterSave78.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"waterSave78","created_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/20 13:48:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/20 14:03:23 +0700","id":36900,"asset_file_size":111655}
ขนาดย่อ: