นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Main > somkiat.t

No folder found
  • Small_born001 {"member_only_commentable":false,"description":"Born001","asset_updated_at":"2013/01/29 21:17:26 +0700","asset_file_name":"Born001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210802,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/29 21:17:26 +0700","modified_at":"2013/01/29 21:17:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/29 21:17:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_resolution2 {"member_only_commentable":false,"description":"resolution2","asset_updated_at":"2013/01/25 08:15:06 +0700","asset_file_name":"resolution2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37892,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50005,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/25 08:15:06 +0700","modified_at":"2013/01/25 08:15:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/25 08:15:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_resolution1 {"member_only_commentable":false,"description":"resolution1","asset_updated_at":"2013/01/25 08:14:10 +0700","asset_file_name":"resolution1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37891,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90077,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/25 08:14:10 +0700","modified_at":"2013/01/25 08:14:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/25 08:14:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1000 {"member_only_commentable":false,"description":"1000","asset_updated_at":"2013/01/11 09:41:00 +0700","asset_file_name":"1000.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190399,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/11 09:41:00 +0700","modified_at":"2013/01/11 09:41:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/11 09:41:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_happynewyear02 {"member_only_commentable":false,"description":"HappyNewYear02","asset_updated_at":"2013/01/02 06:32:25 +0700","asset_file_name":"HappyNewYear02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202632,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/02 06:32:25 +0700","modified_at":"2013/01/02 07:02:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 07:02:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_happynewyear01 {"member_only_commentable":false,"description":"HappyNewYear01","asset_updated_at":"2013/01/02 06:30:59 +0700","asset_file_name":"HappyNewYear01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95718,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/01/02 06:30:59 +0700","modified_at":"2013/01/02 07:02:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 07:02:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"CalendarPlanner2556","asset_updated_at":"2012/12/24 11:04:14 +0700","asset_file_name":"CalendarPlanner2556.xlsm","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","member_only_readable":false,"id":37343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98381,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/24 11:04:14 +0700","modified_at":"2012/12/24 11:04:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/24 11:04:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_carlendar2 {"member_only_commentable":false,"description":"Calendar2","asset_updated_at":"2012/12/24 10:58:53 +0700","asset_file_name":"Carlendar2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93733,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/24 10:58:53 +0700","modified_at":"2012/12/24 11:04:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/24 11:04:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_carlendar1 {"member_only_commentable":false,"description":"Calendar1","asset_updated_at":"2012/12/24 10:54:08 +0700","asset_file_name":"Carlendar1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69672,"media_folder_id":788,"created_at":"2012/12/24 10:54:08 +0700","modified_at":"2012/12/24 11:04:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/24 11:04:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: