นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_born001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Born001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Born001","created_at":"2013/01/29 21:17:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/29 21:17:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/29 21:17:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/29 21:17:30 +0700","id":37974,"asset_file_size":210802}
  • Small_resolution2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"resolution2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"resolution2","created_at":"2013/01/25 08:15:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/25 08:15:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/25 08:15:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/25 08:15:08 +0700","id":37892,"asset_file_size":50005}
  • Small_resolution1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"resolution1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"resolution1","created_at":"2013/01/25 08:14:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/25 08:14:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/25 08:14:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/25 08:14:13 +0700","id":37891,"asset_file_size":90077}
  • Small_1000 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1000.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"1000","created_at":"2013/01/11 09:41:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/11 09:41:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/11 09:41:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/11 09:41:08 +0700","id":37569,"asset_file_size":190399}
  • Small_happynewyear02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HappyNewYear02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"HappyNewYear02","created_at":"2013/01/02 06:32:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/02 06:32:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/02 07:02:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/02 07:02:48 +0700","id":37459,"asset_file_size":202632}
  • Small_happynewyear01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HappyNewYear01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"HappyNewYear01","created_at":"2013/01/02 06:30:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/01/02 06:30:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/02 07:02:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/02 07:02:45 +0700","id":37458,"asset_file_size":95718}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"CalendarPlanner2556.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"CalendarPlanner2556","created_at":"2012/12/24 11:04:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/24 11:04:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/24 11:04:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/24 11:04:18 +0700","id":37343,"asset_file_size":98381}
  • Small_carlendar2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Carlendar2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Calendar2","created_at":"2012/12/24 10:58:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/24 10:58:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/24 11:04:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/24 11:04:11 +0700","id":37342,"asset_file_size":93733}
  • Small_carlendar1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Carlendar1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Calendar1","created_at":"2012/12/24 10:54:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/12/24 10:54:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/12/24 11:04:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/12/24 11:04:07 +0700","id":37341,"asset_file_size":69672}
ขนาดย่อ: