นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"Retire.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","media_folder_id":788,"description":"Retire02","updated_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14931,"id":45989,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"RetireCal.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","media_folder_id":788,"description":"RetireCal","updated_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136092,"id":45963,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_retirecal01 {"asset_file_name":"RetireCal01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","media_folder_id":788,"description":"RetireCal01","updated_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82242,"id":45962,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_speak03 {"asset_file_name":"Speak03.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","media_folder_id":788,"description":"Speak03","updated_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23696,"id":45171,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_speak02 {"asset_file_name":"Speak02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","media_folder_id":788,"description":"Speak02","updated_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10310,"id":45170,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_speak01 {"asset_file_name":"Speak01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","media_folder_id":788,"description":"Speak01","updated_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77966,"id":45169,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psucoop001 {"asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCOOP001","updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107438,"id":45027,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","visibility":2,"modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","media_folder_id":788,"description":"PSUCoopDividendExtra","updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15251,"id":45026,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sheetsize01 {"asset_file_name":"SheetSize01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","media_folder_id":788,"description":"SheetSize01","updated_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90074,"id":44601,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: