นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Main > somkiat.t

No folder found
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Retire02","asset_updated_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","asset_file_name":"Retire.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":45989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14931,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","modified_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"RetireCal","asset_updated_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","asset_file_name":"RetireCal.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":45963,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136092,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","modified_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_retirecal01 {"member_only_commentable":false,"description":"RetireCal01","asset_updated_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","asset_file_name":"RetireCal01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82242,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","modified_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_speak03 {"member_only_commentable":false,"description":"Speak03","asset_updated_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","asset_file_name":"Speak03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23696,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","modified_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_speak02 {"member_only_commentable":false,"description":"Speak02","asset_updated_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","asset_file_name":"Speak02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10310,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","modified_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_speak01 {"member_only_commentable":false,"description":"Speak01","asset_updated_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","asset_file_name":"Speak01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77966,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","modified_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_psucoop001 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCOOP001","asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107438,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividendExtra","asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":45026,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15251,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_sheetsize01 {"member_only_commentable":false,"description":"SheetSize01","asset_updated_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","asset_file_name":"SheetSize01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90074,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","modified_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"ParaRubberSpacing","asset_updated_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","asset_file_name":"ParaRubberSpacing.docx.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":44522,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12380,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","modified_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_pararubberspacing01 {"member_only_commentable":false,"description":"ParaRubberSpacing01","asset_updated_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","asset_file_name":"ParaRubberSpacing01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44521,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46847,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","modified_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_psucoop007 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoop007","asset_updated_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","asset_file_name":"PSUCoop007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":269108,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","modified_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_psucoop006 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoop006","asset_updated_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","asset_file_name":"PSUCoop006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":269108,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","modified_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_psucoop005 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoop005","asset_updated_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","asset_file_name":"PSUCoop005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238898,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","modified_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":5}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend2556_3","asset_updated_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556_3.xlsm","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","member_only_readable":false,"id":44328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22388,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","modified_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoop2","asset_updated_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividend2.xlsm","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","member_only_readable":false,"id":44322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22810,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","modified_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividend2556","asset_updated_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556.xlsm","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","member_only_readable":false,"id":44290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22830,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","modified_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_psucoop01 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoop01","asset_updated_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","asset_file_name":"PSUCoop01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97537,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","modified_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_pararubbercost1 {"member_only_commentable":false,"description":"ParaRubberCost1","asset_updated_at":"2013/12/23 10:50:44 +0700","asset_file_name":"ParaRubberCost1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":176728,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/12/23 10:50:44 +0700","modified_at":"2013/12/23 10:50:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/23 10:50:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_name1 {"member_only_commentable":false,"description":"name1","asset_updated_at":"2013/12/13 14:26:04 +0700","asset_file_name":"name1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142610,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/12/13 14:26:04 +0700","modified_at":"2013/12/13 14:26:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/13 14:26:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_columnseparat4 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat4","asset_updated_at":"2013/11/18 10:22:27 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122691,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:22:27 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:22:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:22:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_columnseparat3 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat3","asset_updated_at":"2013/11/18 10:21:33 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101972,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:21:33 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:21:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:21:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_columnseparat2 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat2","asset_updated_at":"2013/11/18 10:21:02 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95692,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:21:02 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:21:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:21:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_columnseparat1 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat1","asset_updated_at":"2013/11/18 10:20:12 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101296,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:20:12 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:20:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:20:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_columnseparat0 {"member_only_commentable":false,"description":"ColumnSeparat0","asset_updated_at":"2013/11/18 10:19:32 +0700","asset_file_name":"ColumnSeparat0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147473,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/11/18 10:19:32 +0700","modified_at":"2013/11/18 10:19:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/18 10:19:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: