นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Retire02","asset_updated_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","asset_file_name":"Retire.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":45989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14931,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","modified_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"RetireCal","asset_updated_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","asset_file_name":"RetireCal.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":45963,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136092,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","modified_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_retirecal01 {"member_only_commentable":false,"description":"RetireCal01","asset_updated_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","asset_file_name":"RetireCal01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82242,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","modified_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_speak03 {"member_only_commentable":false,"description":"Speak03","asset_updated_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","asset_file_name":"Speak03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23696,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","modified_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_speak02 {"member_only_commentable":false,"description":"Speak02","asset_updated_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","asset_file_name":"Speak02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10310,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","modified_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_speak01 {"member_only_commentable":false,"description":"Speak01","asset_updated_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","asset_file_name":"Speak01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77966,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","modified_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_psucoop001 {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCOOP001","asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107438,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"PSUCoopDividendExtra","asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","member_only_readable":false,"id":45026,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15251,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_sheetsize01 {"member_only_commentable":false,"description":"SheetSize01","asset_updated_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","asset_file_name":"SheetSize01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90074,"media_folder_id":788,"created_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","modified_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: