นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > somkiat.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dome1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:31 +0700","id":21224,"media_folder_id":1308,"commentable":true,"asset_file_name":"dome1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/25 11:28:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:12 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e14\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u003C/p\u003E","asset_file_size":47644}
  • Small_24 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:31 +0700","id":21222,"media_folder_id":1308,"commentable":true,"asset_file_name":"24.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:11 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/25 11:24:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:11 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":18992}
  • Small_winter {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:30 +0700","id":21213,"media_folder_id":1308,"commentable":true,"asset_file_name":"Winter.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2010/02/25 10:18:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:05 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":105542}
ขนาดย่อ: