นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LookTao
Ico64
Somchai Wanathanasin

The Computer Center
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > somchai.wa

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":38355,"member_only_commentable":false,"id":60301,"updated_at":"2017/02/06 18:43:42 +0700","modified_at":"2017/02/06 18:43:42 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/02/06 18:43:41 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Black Ribbon Module Version 1.0","commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mod_black_ribbon_v1.0.zip","asset_content_type":"application/x-zip-compressed","asset_updated_at":"2017/02/06 18:43:41 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1580}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":36062,"member_only_commentable":false,"id":59635,"updated_at":"2016/11/06 16:14:26 +0700","modified_at":"2016/11/06 16:14:26 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 16:11:41 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Black Ribbon Plugin Version 1.0.1","commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plg_system_blackribbon_v1.0.1.zip","asset_content_type":"application/x-zip-compressed","asset_updated_at":"2016/11/06 16:11:41 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1580}
ขนาดย่อ: