นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_usb_02 {"member_only_commentable":false,"description":"USB Cable mini","asset_updated_at":"2017/01/18 16:47:36 +0700","asset_file_name":"USB_02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60073,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90110,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/01/18 16:47:36 +0700","modified_at":"2017/01/18 16:47:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 16:47:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_usb_01 {"member_only_commentable":false,"description":"USB Cable","asset_updated_at":"2017/01/18 16:46:50 +0700","asset_file_name":"USB_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110555,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/01/18 16:46:50 +0700","modified_at":"2017/01/18 16:46:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 16:46:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_srichang1 {"member_only_commentable":false,"description":"tag","asset_updated_at":"2016/12/20 14:13:25 +0700","asset_file_name":"Srichang1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59906,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163480,"media_folder_id":1004,"created_at":"2016/12/20 14:13:25 +0700","modified_at":"2016/12/20 14:13:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 14:13:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_srichang2 {"member_only_commentable":false,"description":"Srichang","asset_updated_at":"2016/12/20 14:12:37 +0700","asset_file_name":"Srichang2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59905,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":222599,"media_folder_id":1004,"created_at":"2016/12/20 14:12:37 +0700","modified_at":"2016/12/20 14:12:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 14:12:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tag {"member_only_commentable":false,"description":"tag","asset_updated_at":"2016/12/20 14:11:02 +0700","asset_file_name":"tag.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59904,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204922,"media_folder_id":1004,"created_at":"2016/12/20 14:11:02 +0700","modified_at":"2016/12/20 14:11:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 14:11:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tag2 {"member_only_commentable":false,"description":"tag","asset_updated_at":"2016/12/20 14:10:13 +0700","asset_file_name":"tag2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59903,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":268691,"media_folder_id":1004,"created_at":"2016/12/20 14:10:13 +0700","modified_at":"2016/12/20 14:10:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/20 14:10:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_elep1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2016/12/09 14:23:28 +0700","asset_file_name":"elep1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59842,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187548,"media_folder_id":1004,"created_at":"2016/12/09 14:23:28 +0700","modified_at":"2016/12/09 14:23:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/09 14:23:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tree2 {"member_only_commentable":false,"description":"tree2.jpg","asset_updated_at":"2016/12/07 14:22:15 +0700","asset_file_name":"tree2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59835,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43460,"media_folder_id":1004,"created_at":"2016/12/07 14:22:15 +0700","modified_at":"2016/12/07 14:22:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/07 14:22:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_rubber2 {"member_only_commentable":false,"description":"rubber","asset_updated_at":"2016/11/25 10:16:36 +0700","asset_file_name":"rubber2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59773,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204398,"media_folder_id":1004,"created_at":"2016/11/25 10:16:36 +0700","modified_at":"2016/11/25 10:16:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/25 10:16:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: