นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_arm46 {"member_only_commentable":false,"description":"arm46.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:02:27 +0700","asset_file_name":"arm46.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60789,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179976,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:02:27 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:02:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:02:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm45 {"member_only_commentable":false,"description":"arm45.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:02:02 +0700","asset_file_name":"arm45.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60788,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153632,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:02:02 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:02:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:02:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm41 {"member_only_commentable":false,"description":"arm41.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:01:33 +0700","asset_file_name":"arm41.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60787,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174972,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:01:33 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:01:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm40 {"member_only_commentable":false,"description":"arm40.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:01:18 +0700","asset_file_name":"arm40.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60786,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165862,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:01:18 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:01:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:01:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm39 {"member_only_commentable":false,"description":"arm39.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:01:01 +0700","asset_file_name":"arm39.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60785,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149351,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:01:01 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:01:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_icechip {"member_only_commentable":false,"description":"gooice","asset_updated_at":"2017/02/15 16:23:52 +0700","asset_file_name":"icechip.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157214,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/02/15 16:23:52 +0700","modified_at":"2017/02/15 16:23:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/15 16:23:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_icecreams {"member_only_commentable":false,"description":"ice1","asset_updated_at":"2017/02/15 16:23:06 +0700","asset_file_name":"icecreams.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129789,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/02/15 16:23:07 +0700","modified_at":"2017/02/15 16:23:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/15 16:23:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_snapshot_2017-2-10_16-28-19 {"member_only_commentable":false,"description":"NACA","asset_updated_at":"2017/02/10 16:29:12 +0700","asset_file_name":"Snapshot_2017-2-10_16-28-19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60312,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87922,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/02/10 16:29:12 +0700","modified_at":"2017/02/10 16:29:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/10 16:29:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fruits {"member_only_commentable":false,"description":"fruits","asset_updated_at":"2017/02/06 11:13:46 +0700","asset_file_name":"Fruits.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60298,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227333,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/02/06 11:13:46 +0700","modified_at":"2017/02/06 11:13:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/06 11:13:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: