นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_aug_17 {"member_only_commentable":false,"description":"CW16","asset_updated_at":"2017/08/11 16:16:30 +0700","asset_file_name":"Aug_17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230389,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/08/11 16:16:30 +0700","modified_at":"2017/08/11 16:16:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/11 16:16:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_aug_14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2017/08/11 11:40:53 +0700","asset_file_name":"Aug_14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64872,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/08/11 11:40:53 +0700","modified_at":"2017/08/11 11:40:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/11 11:40:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_aug_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/08/08 16:15:08 +0700","asset_file_name":"Aug_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61532,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":379438,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/08/08 16:15:08 +0700","modified_at":"2017/08/08 16:15:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/08 16:15:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_aug_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2017/08/08 15:42:36 +0700","asset_file_name":"Aug_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61531,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":259569,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/08/08 15:42:36 +0700","modified_at":"2017/08/08 15:42:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/08 15:42:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_arm50 {"member_only_commentable":false,"description":"arm50.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:42:33 +0700","asset_file_name":"arm50.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":478985,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:42:33 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:42:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:42:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm43 {"member_only_commentable":false,"description":"arm43.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:37:52 +0700","asset_file_name":"arm43.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":286636,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:37:52 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:37:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:37:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm49 {"member_only_commentable":false,"description":"arm49.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:10:22 +0700","asset_file_name":"arm49.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60792,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209375,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:10:22 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:10:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:10:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm48 {"member_only_commentable":false,"description":"arm48.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:02:55 +0700","asset_file_name":"arm48.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60791,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95349,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:02:55 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:02:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:02:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_arm47 {"member_only_commentable":false,"description":"arm47.jpg","asset_updated_at":"2017/04/07 15:02:43 +0700","asset_file_name":"arm47.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60790,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192910,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/04/07 15:02:43 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:02:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:02:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: