นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_zking5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e28\u0e1e","asset_updated_at":"2017/09/28 11:53:50 +0700","asset_file_name":"Zking5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":296160,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/28 11:53:50 +0700","modified_at":"2017/09/28 11:53:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/28 11:53:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zking4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e28\u0e1e","asset_updated_at":"2017/09/28 11:53:27 +0700","asset_file_name":"Zking4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61725,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":322017,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/28 11:53:27 +0700","modified_at":"2017/09/28 11:53:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/28 11:53:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zking3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e28\u0e1e","asset_updated_at":"2017/09/28 11:52:51 +0700","asset_file_name":"Zking3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61724,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":256880,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/28 11:52:51 +0700","modified_at":"2017/09/28 11:52:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/28 11:52:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zking2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e28\u0e1e","asset_updated_at":"2017/09/28 11:52:22 +0700","asset_file_name":"Zking2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":274414,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/28 11:52:22 +0700","modified_at":"2017/09/28 11:52:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/28 11:52:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zking1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e28\u0e1e","asset_updated_at":"2017/09/28 11:51:38 +0700","asset_file_name":"Zking1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61722,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":274663,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/28 11:51:38 +0700","modified_at":"2017/09/28 11:51:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/28 11:51:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cfd_41 {"member_only_commentable":false,"description":"Album","asset_updated_at":"2017/09/22 09:28:04 +0700","asset_file_name":"CFD_41.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61715,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70078,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/22 09:28:04 +0700","modified_at":"2017/09/22 09:28:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/22 09:28:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cfd_40 {"member_only_commentable":false,"description":"groove music ","asset_updated_at":"2017/09/22 09:27:12 +0700","asset_file_name":"CFD_40.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147256,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/22 09:27:12 +0700","modified_at":"2017/09/22 09:27:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/22 09:27:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cfd_39 {"member_only_commentable":false,"description":"groove music","asset_updated_at":"2017/09/22 09:25:48 +0700","asset_file_name":"CFD_39.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167275,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/22 09:25:48 +0700","modified_at":"2017/09/22 09:25:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/22 09:25:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_aug_18 {"member_only_commentable":false,"description":"GE","asset_updated_at":"2017/08/17 12:38:19 +0700","asset_file_name":"Aug_18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":398671,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/08/17 12:38:19 +0700","modified_at":"2017/08/17 12:38:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/17 12:38:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: