นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_yalamap3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e25\u0e32 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:47 +0700","asset_file_name":"yalamap3.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":9556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":289993,"media_folder_id":1004,"created_at":"2008/09/23 15:36:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:15:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:15:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_yalamap2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e25\u0e32 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:47 +0700","asset_file_name":"yalamap2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":9555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":376082,"media_folder_id":1004,"created_at":"2008/09/23 15:35:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:15:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:15:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EPSU\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_file_name":"psu2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7758,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":169150,"media_folder_id":1004,"created_at":"2008/07/15 15:52:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_lammumwf {"member_only_commentable":false,"description":"Lam Mum Wind Farm","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","asset_file_name":"lammumwf.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158580,"media_folder_id":1004,"created_at":"2008/07/09 14:08:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"wind farm kmz","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","asset_file_name":"Ko_Yai_Wind_Farm.kmz","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":7605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106299,"media_folder_id":1004,"created_at":"2008/07/09 14:07:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_koyai2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","asset_file_name":"koyai2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7604,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":139027,"media_folder_id":1004,"created_at":"2008/07/09 13:29:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: