นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_phuketm {"member_only_commentable":false,"description":"Phuket M1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:58 +0700","asset_file_name":"PhuketM.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25023,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157846,"media_folder_id":1004,"created_at":"2010/09/29 13:40:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:21:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:21:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_phuketn2 {"member_only_commentable":false,"description":"Phuket N2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:58 +0700","asset_file_name":"PhuketN2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25022,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137376,"media_folder_id":1004,"created_at":"2010/09/29 13:40:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:21:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:21:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_phuketn1 {"member_only_commentable":false,"description":"Phuket N1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:58 +0700","asset_file_name":"PhuketN1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":25021,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":116017,"media_folder_id":1004,"created_at":"2010/09/29 13:39:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:21:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:21:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_kyfarm2010 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e23\u0e48\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21 \u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:45 +0700","asset_file_name":"KYfarm2010.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78842,"media_folder_id":1004,"created_at":"2010/09/21 16:14:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:20:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:20:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_weibull1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e21\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e44\u0e27\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:17 +0700","asset_file_name":"weibull1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24051,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38282,"media_folder_id":1004,"created_at":"2010/08/03 13:48:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:16:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_pyramid {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:33 +0700","asset_file_name":"pyramid.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20474,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105063,"media_folder_id":1004,"created_at":"2010/01/29 15:21:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:41:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:41:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sveng {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EGE -\u0026nbsp;Engineering\u0026nbsp;in 3D\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2016/09/08 11:02:57 +0700","asset_file_name":"SVeng.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216042,"media_folder_id":1004,"created_at":"2009/11/24 10:48:17 +0700","modified_at":"2016/09/08 11:03:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 11:03:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_khaomt12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EPhuket wind map (AEP)\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","asset_file_name":"KhaoMT12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17021,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117127,"media_folder_id":1004,"created_at":"2009/09/07 09:42:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:54:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:54:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_khao_phra_wihan {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e08\u0e32\u0e01 GE\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","asset_file_name":"Khao_Phra_Wihan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105581,"media_folder_id":1004,"created_at":"2009/08/10 15:02:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:47:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: