นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cad_3 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangong 1 Orbit","asset_updated_at":"2018/01/22 15:39:02 +0700","asset_file_name":"CAD_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":247275,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/01/22 15:39:02 +0700","modified_at":"2018/01/22 15:39:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/22 15:39:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_2 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangoong1","asset_updated_at":"2018/01/22 15:36:45 +0700","asset_file_name":"CAD_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62038,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":557488,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/01/22 15:36:45 +0700","modified_at":"2018/01/22 15:37:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/22 15:37:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_leng {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e0d\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2018/01/19 11:29:21 +0700","asset_file_name":"Leng.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62028,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5474,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/01/19 11:29:21 +0700","modified_at":"2018/01/19 11:29:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/19 11:29:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cfd_111 {"member_only_commentable":false,"description":"KPI31","asset_updated_at":"2017/12/21 10:35:40 +0700","asset_file_name":"CFD_111.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82224,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/12/21 10:35:40 +0700","modified_at":"2017/12/21 10:35:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/21 10:35:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cfd_114 {"member_only_commentable":false,"description":"KPI31","asset_updated_at":"2017/12/21 10:34:59 +0700","asset_file_name":"CFD_114.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120109,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/12/21 10:34:59 +0700","modified_at":"2017/12/21 10:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/21 10:35:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cfd_113 {"member_only_commentable":false,"description":"KPI31","asset_updated_at":"2017/12/21 10:34:07 +0700","asset_file_name":"CFD_113.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252673,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/12/21 10:34:07 +0700","modified_at":"2017/12/21 10:34:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/21 10:34:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_binsu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e07\u0e0b\u0e39","asset_updated_at":"2017/12/19 12:02:45 +0700","asset_file_name":"binsu.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":398338,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/12/19 12:02:45 +0700","modified_at":"2017/12/19 12:02:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/19 12:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zking0 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e28\u0e1e","asset_updated_at":"2017/09/28 12:02:01 +0700","asset_file_name":"Zking0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201396,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/28 12:02:01 +0700","modified_at":"2017/09/28 12:02:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/28 12:02:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zking6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e28\u0e1e","asset_updated_at":"2017/09/28 11:54:18 +0700","asset_file_name":"Zking6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342074,"media_folder_id":1004,"created_at":"2017/09/28 11:54:18 +0700","modified_at":"2017/09/28 11:54:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/28 11:54:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: