นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_taingong1 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangong1","asset_updated_at":"2018/03/29 15:46:20 +0700","asset_file_name":"Taingong1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":741194,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/29 15:46:20 +0700","modified_at":"2018/03/29 15:46:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/29 15:46:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_73 {"member_only_commentable":false,"description":"E Cars","asset_updated_at":"2018/03/09 11:10:02 +0700","asset_file_name":"CAD_73.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":288971,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/09 11:10:02 +0700","modified_at":"2018/03/09 11:10:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/09 11:10:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_72 {"member_only_commentable":false,"description":"E Cars","asset_updated_at":"2018/03/09 11:09:37 +0700","asset_file_name":"CAD_72.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":278697,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/09 11:09:37 +0700","modified_at":"2018/03/09 11:09:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/09 11:09:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_70 {"member_only_commentable":false,"description":"E Cars","asset_updated_at":"2018/03/09 11:08:49 +0700","asset_file_name":"CAD_70.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220527,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/09 11:08:49 +0700","modified_at":"2018/03/09 11:08:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/09 11:08:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tesla_s {"member_only_commentable":false,"description":"Tesla","asset_updated_at":"2018/03/07 13:54:02 +0700","asset_file_name":"Tesla_s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":176231,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 13:54:02 +0700","modified_at":"2018/03/07 13:54:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 13:54:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_64 {"member_only_commentable":false,"description":"car","asset_updated_at":"2018/03/07 12:58:01 +0700","asset_file_name":"CAD_64.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62147,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111524,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 12:58:01 +0700","modified_at":"2018/03/07 12:58:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 12:58:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_gp2 {"member_only_commentable":false,"description":"GE Pro","asset_updated_at":"2018/03/07 12:21:57 +0700","asset_file_name":"GP2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53637,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 12:21:57 +0700","modified_at":"2018/03/07 12:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 12:22:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_gp1 {"member_only_commentable":false,"description":"GE Poly","asset_updated_at":"2018/03/07 12:21:21 +0700","asset_file_name":"GP1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166566,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 12:21:21 +0700","modified_at":"2018/03/07 12:21:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 12:21:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_66 {"member_only_commentable":false,"description":"GE Pro","asset_updated_at":"2018/03/07 10:51:14 +0700","asset_file_name":"CAD_66.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145132,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 10:51:14 +0700","modified_at":"2018/03/07 10:51:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 10:51:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: