นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_songkhla22may19d {"member_only_commentable":false,"description":"Songkhla Wind Map 2019","asset_updated_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","asset_file_name":"Songkhla22May19d.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":464870,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","modified_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pm25d {"member_only_commentable":false,"description":"Pabuk@4Jan19","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","asset_file_name":"PM25d.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62719,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":256846,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pm25c {"member_only_commentable":false,"description":"PM2.5@PSU","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","asset_file_name":"PM25c.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62718,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":287375,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pm25b {"member_only_commentable":false,"description":"PM2.5@Rangsit","asset_updated_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","asset_file_name":"PM25b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62717,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":277711,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pm25a {"member_only_commentable":false,"description":"PM2.5","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:47 +0700","asset_file_name":"PM25a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90642,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:55:48 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pm250 {"member_only_commentable":false,"description":"earth","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","asset_file_name":"PM250.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62715,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167305,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_106 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangong","asset_updated_at":"2018/03/30 14:13:32 +0700","asset_file_name":"CAD_106.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79284,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/30 14:13:32 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:13:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/30 14:13:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_105 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangong","asset_updated_at":"2018/03/30 14:13:03 +0700","asset_file_name":"CAD_105.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62231,"last_commented_at":"2020/01/20 17:01:07 +0700","commentable":true,"asset_file_size":58417,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/30 14:13:03 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:13:07 +0700","comment_counter":8,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 17:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cad_109 {"member_only_commentable":false,"description":"footprint","asset_updated_at":"2018/03/30 14:12:13 +0700","asset_file_name":"CAD_109.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62230,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92699,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/30 14:12:13 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:12:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/30 14:12:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: