นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_praajarn3 {"member_only_commentable":false,"description":"Phasuk","asset_updated_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_file_name":"PraAjarn3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63398,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221415,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","modified_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e08\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","asset_file_name":"Car.kmz","asset_content_type":"application/vnd.google-earth.kmz","member_only_readable":false,"id":63161,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":712,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fl4 {"member_only_commentable":false,"description":"car","asset_updated_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","asset_file_name":"fl4.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63160,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":815020,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fl3 {"member_only_commentable":false,"description":"fl3","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","asset_file_name":"fl3.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63159,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":679058,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fl2 {"member_only_commentable":false,"description":"fl2","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","asset_file_name":"fl2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63158,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":705482,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fl1 {"member_only_commentable":false,"description":"florida1","asset_updated_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","asset_file_name":"fl1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":689653,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_globalwind2 {"member_only_commentable":false,"description":"wind map","asset_updated_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","asset_file_name":"globalwind2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":928809,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","modified_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_globalwind1 {"member_only_commentable":false,"description":"globalwindatlas","asset_updated_at":"2019/07/31 15:25:38 +0700","asset_file_name":"globalwind1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63063,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":866799,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/07/31 15:25:39 +0700","modified_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_songkhla22may19e {"member_only_commentable":false,"description":"Songkhla Wind Map 2019 b","asset_updated_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","asset_file_name":"Songkhla22May19e.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":820483,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","modified_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: