นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_watcharin2 {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin2.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","asset_file_name":"Watcharin2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79362,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_watcharin {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","asset_file_name":"Watcharin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116082,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_w10 {"member_only_commentable":false,"description":"w10","asset_updated_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","asset_file_name":"W10.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54327,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_w7 {"member_only_commentable":false,"description":"W7","asset_updated_at":"2020/05/28 09:44:33 +0700","asset_file_name":"W7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300045,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:44:34 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pr61 {"member_only_commentable":false,"description":"Class","asset_updated_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","asset_file_name":"PR61.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":942860,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_zpana {"member_only_commentable":false,"description":"Panasonic","asset_updated_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","asset_file_name":"ZPana.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33973,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_zhp {"member_only_commentable":false,"description":"ZHP.png","asset_updated_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","asset_file_name":"ZHP.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214920,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Probook","asset_updated_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","asset_file_name":"screenshot.144.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":421527,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Elite Book","asset_updated_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","asset_file_name":"screenshot.140.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":327487,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_praajarn3 {"member_only_commentable":false,"description":"Phasuk","asset_updated_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_file_name":"PraAjarn3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63398,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221415,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","modified_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e08\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","asset_file_name":"Car.kmz","asset_content_type":"application/vnd.google-earth.kmz","member_only_readable":false,"id":63161,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":712,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fl4 {"member_only_commentable":false,"description":"car","asset_updated_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","asset_file_name":"fl4.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63160,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":815020,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fl3 {"member_only_commentable":false,"description":"fl3","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","asset_file_name":"fl3.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63159,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":679058,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fl2 {"member_only_commentable":false,"description":"fl2","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","asset_file_name":"fl2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63158,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":705482,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fl1 {"member_only_commentable":false,"description":"florida1","asset_updated_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","asset_file_name":"fl1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":689653,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","modified_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_globalwind2 {"member_only_commentable":false,"description":"wind map","asset_updated_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","asset_file_name":"globalwind2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63064,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":928809,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","modified_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_globalwind1 {"member_only_commentable":false,"description":"globalwindatlas","asset_updated_at":"2019/07/31 15:25:38 +0700","asset_file_name":"globalwind1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63063,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":866799,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/07/31 15:25:39 +0700","modified_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_songkhla22may19e {"member_only_commentable":false,"description":"Songkhla Wind Map 2019 b","asset_updated_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","asset_file_name":"Songkhla22May19e.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":820483,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","modified_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_songkhla22may19d {"member_only_commentable":false,"description":"Songkhla Wind Map 2019","asset_updated_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","asset_file_name":"Songkhla22May19d.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":464870,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","modified_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pm25d {"member_only_commentable":false,"description":"Pabuk@4Jan19","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","asset_file_name":"PM25d.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62719,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":256846,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pm25c {"member_only_commentable":false,"description":"PM2.5@PSU","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","asset_file_name":"PM25c.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62718,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":287375,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pm25b {"member_only_commentable":false,"description":"PM2.5@Rangsit","asset_updated_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","asset_file_name":"PM25b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62717,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":277711,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pm25a {"member_only_commentable":false,"description":"PM2.5","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:47 +0700","asset_file_name":"PM25a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62716,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90642,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:55:48 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pm250 {"member_only_commentable":false,"description":"earth","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","asset_file_name":"PM250.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62715,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167305,"media_folder_id":1004,"created_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_106 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangong","asset_updated_at":"2018/03/30 14:13:32 +0700","asset_file_name":"CAD_106.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79284,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/30 14:13:32 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:13:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/30 14:13:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_105 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangong","asset_updated_at":"2018/03/30 14:13:03 +0700","asset_file_name":"CAD_105.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62231,"last_commented_at":"2020/01/20 17:01:07 +0700","commentable":true,"asset_file_size":58417,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/30 14:13:03 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:13:07 +0700","comment_counter":8,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 17:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_109 {"member_only_commentable":false,"description":"footprint","asset_updated_at":"2018/03/30 14:12:13 +0700","asset_file_name":"CAD_109.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62230,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92699,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/30 14:12:13 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:12:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/30 14:12:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_taingong1 {"member_only_commentable":false,"description":"Tiangong1","asset_updated_at":"2018/03/29 15:46:20 +0700","asset_file_name":"Taingong1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":741194,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/29 15:46:20 +0700","modified_at":"2018/03/29 15:46:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/29 15:46:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_73 {"member_only_commentable":false,"description":"E Cars","asset_updated_at":"2018/03/09 11:10:02 +0700","asset_file_name":"CAD_73.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":288971,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/09 11:10:02 +0700","modified_at":"2018/03/09 11:10:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/09 11:10:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_72 {"member_only_commentable":false,"description":"E Cars","asset_updated_at":"2018/03/09 11:09:37 +0700","asset_file_name":"CAD_72.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":278697,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/09 11:09:37 +0700","modified_at":"2018/03/09 11:09:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/09 11:09:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_70 {"member_only_commentable":false,"description":"E Cars","asset_updated_at":"2018/03/09 11:08:49 +0700","asset_file_name":"CAD_70.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220527,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/09 11:08:49 +0700","modified_at":"2018/03/09 11:08:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/09 11:08:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tesla_s {"member_only_commentable":false,"description":"Tesla","asset_updated_at":"2018/03/07 13:54:02 +0700","asset_file_name":"Tesla_s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":176231,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 13:54:02 +0700","modified_at":"2018/03/07 13:54:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 13:54:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_64 {"member_only_commentable":false,"description":"car","asset_updated_at":"2018/03/07 12:58:01 +0700","asset_file_name":"CAD_64.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62147,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111524,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 12:58:01 +0700","modified_at":"2018/03/07 12:58:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 12:58:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_gp2 {"member_only_commentable":false,"description":"GE Pro","asset_updated_at":"2018/03/07 12:21:57 +0700","asset_file_name":"GP2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53637,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 12:21:57 +0700","modified_at":"2018/03/07 12:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 12:22:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_gp1 {"member_only_commentable":false,"description":"GE Poly","asset_updated_at":"2018/03/07 12:21:21 +0700","asset_file_name":"GP1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166566,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 12:21:21 +0700","modified_at":"2018/03/07 12:21:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 12:21:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cad_66 {"member_only_commentable":false,"description":"GE Pro","asset_updated_at":"2018/03/07 10:51:14 +0700","asset_file_name":"CAD_66.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145132,"media_folder_id":1004,"created_at":"2018/03/07 10:51:14 +0700","modified_at":"2018/03/07 10:51:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/07 10:51:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: