นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pm25d {"comment_counter":0,"asset_file_size":256846,"member_only_commentable":false,"id":62719,"updated_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Pabuk@4Jan19","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25d.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_pm25c {"comment_counter":0,"asset_file_size":287375,"member_only_commentable":false,"id":62718,"updated_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"PM2.5@PSU","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25c.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_pm25b {"comment_counter":0,"asset_file_size":277711,"member_only_commentable":false,"id":62717,"updated_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"PM2.5@Rangsit","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_pm25a {"comment_counter":0,"asset_file_size":90642,"member_only_commentable":false,"id":62716,"updated_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/28 10:55:48 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"PM2.5","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:47 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_pm250 {"comment_counter":0,"asset_file_size":167305,"member_only_commentable":false,"id":62715,"updated_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","modified_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"earth","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM250.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_cad_106 {"comment_counter":0,"asset_file_size":79284,"member_only_commentable":false,"id":62232,"updated_at":"2018/03/30 14:13:38 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:13:38 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:13:32 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Tiangong","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CAD_106.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/03/30 14:13:32 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_cad_105 {"comment_counter":0,"asset_file_size":58417,"member_only_commentable":false,"id":62231,"updated_at":"2018/03/30 14:13:07 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:13:07 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:13:03 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Tiangong","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CAD_105.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/03/30 14:13:03 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_cad_109 {"comment_counter":0,"asset_file_size":92699,"member_only_commentable":false,"id":62230,"updated_at":"2018/03/30 14:12:16 +0700","modified_at":"2018/03/30 14:12:16 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/30 14:12:13 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"footprint","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CAD_109.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/03/30 14:12:13 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
  • Small_taingong1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":741194,"member_only_commentable":false,"id":62229,"updated_at":"2018/03/29 15:46:26 +0700","modified_at":"2018/03/29 15:46:26 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/03/29 15:46:20 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Tiangong1","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Taingong1.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/03/29 15:46:20 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1004}
ขนาดย่อ: