นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_watcharin2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Watcharin2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":null,"description":"Watcharin2.jpg","created_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:24:39 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","id":63546,"asset_file_size":79362}
  • Small_watcharin {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Watcharin.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":null,"description":"Watcharin.jpg","created_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:24:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:24:46 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","id":63545,"asset_file_size":116082}
  • Small_w10 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"W10.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":2,"description":"w10","created_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:26:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:02 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","id":63517,"asset_file_size":54327}
  • Small_w7 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"W7.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":2,"description":"W7","created_at":"2020/05/28 09:44:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/28 09:44:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:26:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:15 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","id":63516,"asset_file_size":300045}
  • Small_pr61 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"PR61.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":2,"description":"Class","created_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:26:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:33 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","id":63515,"asset_file_size":942860}
  • Small_zpana {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ZPana.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":2,"description":"Panasonic","created_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:26:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:41 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","id":63514,"asset_file_size":33973}
  • Small_zhp {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ZHP.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":null,"description":"ZHP.png","created_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:26:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:57 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","id":63513,"asset_file_size":214920}
  • Small_screenshot {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"screenshot.144.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":2,"description":"HP Probook","created_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:27:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:27:07 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","id":63512,"asset_file_size":421527}
  • Small_screenshot {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"screenshot.140.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1004,"visibility":2,"description":"HP Elite Book","created_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:27:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:27:16 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","id":63511,"asset_file_size":327487}
ขนาดย่อ: