นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Main > siriporn.pr

No folder found
  • Small_photo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"photo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01 Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","created_at":"2015/08/27 15:50:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/27 15:50:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 15:51:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 15:51:56 +0700","id":54517,"asset_file_size":660485}
  • Small_scau {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SCAU.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01 Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","created_at":"2015/08/26 13:41:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/26 13:41:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/27 15:46:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/27 15:46:48 +0700","id":54498,"asset_file_size":660485}
  • Small_page5-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page5-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Picture for Summer School 26-27 June 2015","created_at":"2015/07/10 19:04:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/10 19:04:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 13:02:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 13:02:02 +0700","id":53698,"asset_file_size":335340}
  • Small_page1-tile111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1-tile111.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Picture for Summer School 22-23 June 2015","created_at":"2015/07/10 19:00:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/10 19:00:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 13:02:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 13:02:46 +0700","id":53697,"asset_file_size":328999}
  • Small_page3-tile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page3-tile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Picture for Summer School 24-25 June 2015","created_at":"2015/07/10 18:41:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/10 18:41:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/13 13:03:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/13 13:03:14 +0700","id":53696,"asset_file_size":326131}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Programforsummer.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Program for Summer School","created_at":"2015/07/01 09:53:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/01 09:53:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/01 09:53:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/01 09:53:27 +0700","id":53530,"asset_file_size":541754}
  • Small_11414707_849017455179532_1166238057_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11414707_849017455179532_1166238057_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Brawijaya University","created_at":"2015/06/04 10:01:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/04 10:01:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/04 10:01:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/04 10:01:17 +0700","id":53035,"asset_file_size":85743}
  • Small_11128496_818195141595097_429452716_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11128496_818195141595097_429452716_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"VisitPhnomPenhtointerviewtheapplicantsforPSU","created_at":"2015/04/03 16:44:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/03 16:44:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/03 16:44:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/03 16:44:06 +0700","id":51898,"asset_file_size":150996}
  • Small_11117820_818132131601398_1979358660_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11117820_818132131601398_1979358660_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"VisitPhnomPenhtointerviewtheapplicantsforPSU","created_at":"2015/04/03 15:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/03 15:45:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/03 15:45:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/03 15:45:15 +0700","id":51897,"asset_file_size":88219}
Thumbnail Size: