นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > siriporn.pr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_0056a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0056a.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Epic\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/14 11:12:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:36:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:36:44 +0700","id":27636,"asset_file_size":981376}
  • Small_page_share {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_share.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EMiodrag\u003C/p\u003E","created_at":"2009/09/28 15:09:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:03:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:03:55 +0700","id":17529,"asset_file_size":111452}
  • Small_picture {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"picture.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Egraduation\u003C/p\u003E","created_at":"2009/09/23 10:49:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:00:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:00:56 +0700","id":17392,"asset_file_size":94157}
  • Small_scau {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SCAU.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Epresentation\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/07 11:36:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:35:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:35:55 +0700","id":10893,"asset_file_size":146725}
  • Small_no {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"No.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Epresentation\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/07 11:26:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:35:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:35:54 +0700","id":10887,"asset_file_size":116142}
  • Small_present_psu_student_to_scau_(1) {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Present_PSU_student_to_SCAU_(1).gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ESCAU\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/03 09:08:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:51:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:51:24 +0700","id":10642,"asset_file_size":50192}
  • Small_present_psu_student_to_scau {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Present_PSU_student_to_SCAU.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"SCAU","created_at":"2008/11/03 08:16:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:31:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:31:41 +0700","id":10640,"asset_file_size":75266}
  • Small_งานนำเสนอ1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"SCAU","created_at":"2008/10/31 15:20:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:51:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:51:20 +0700","id":10616,"asset_file_size":25406}
  • Small_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"123","created_at":"2008/06/18 14:09:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:49:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:49:32 +0700","id":7235,"asset_file_size":10211}
ขนาดย่อ: