นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > siriporn.pr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_welcome {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"welcome.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a","created_at":"2011/09/01 21:15:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/01 21:15:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/01 21:15:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/01 21:15:40 +0700","id":29672,"asset_file_size":66279}
  • Small_lab {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Lab.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Laboratory","created_at":"2011/09/01 21:13:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/01 21:13:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/01 21:13:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/01 21:13:04 +0700","id":29671,"asset_file_size":60182}
  • Small_page4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"page4","created_at":"2011/08/29 15:35:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/08/29 15:35:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/29 15:35:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/29 15:35:53 +0700","id":29561,"asset_file_size":104912}
  • Small_page3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"page3","created_at":"2011/08/29 15:34:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/08/29 15:34:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/29 15:34:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/29 15:34:52 +0700","id":29560,"asset_file_size":71259}
  • Small_page2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"pic2 summer 2011","created_at":"2011/08/29 14:57:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/29 14:57:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/29 14:57:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/29 14:57:22 +0700","id":29559,"asset_file_size":90445}
  • Small_page1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"page1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Aceh1","created_at":"2011/08/25 14:43:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/10/18 10:11:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/18 10:11:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/18 10:11:37 +0700","id":29467,"asset_file_size":78299}
  • Small_miyasaki_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"miyasaki_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"Miyazaki","created_at":"2011/04/25 10:27:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","id":28053,"asset_file_size":128597}
  • Small_miyasaki {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"miyasaki.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"Thank","created_at":"2011/04/25 10:19:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:15 +0700","id":28052,"asset_file_size":171501}
  • Small_sci-writing {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sci-Writing.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":null,"description":"pic","created_at":"2011/03/28 15:56:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:25 +0700","id":27797,"asset_file_size":129468}
ขนาดย่อ: