นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > siriporn.pr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_knowledge1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"knowledge1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"sharing","created_at":"2012/02/03 17:03:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/03 17:03:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/03 17:03:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/03 17:03:07 +0700","id":33319,"asset_file_size":230121}
  • Small_knowledge {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"knowledge.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"knowledge","created_at":"2012/02/03 16:52:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/03 16:52:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/03 16:52:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/03 16:52:31 +0700","id":33318,"asset_file_size":75343}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Knowledge.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"knowledge","created_at":"2012/02/03 16:48:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/03 16:48:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/03 16:48:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/03 16:48:22 +0700","id":33317,"asset_file_size":78128}
  • Small_acehpage4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Acehpage4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Aceh4","created_at":"2011/10/18 10:21:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/18 10:21:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/18 10:21:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/18 10:21:40 +0700","id":30755,"asset_file_size":101791}
  • Small_acehpage3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Acehpage3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Aceh3","created_at":"2011/10/18 10:20:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/18 10:20:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/18 10:20:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/18 10:20:54 +0700","id":30754,"asset_file_size":90608}
  • Small_acehpage2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Acehpage2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Aceh2","created_at":"2011/10/18 10:20:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/10/18 10:20:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/10/18 10:20:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/10/18 10:20:14 +0700","id":30753,"asset_file_size":107635}
  • Small_rubbermarket2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"rubbermarket2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"rubber market","created_at":"2011/09/02 09:09:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/02 09:09:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/02 09:09:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/02 09:09:16 +0700","id":29683,"asset_file_size":65505}
  • Small_rubbermarket {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"rubbermarket.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2011/09/01 21:20:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/01 21:20:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/01 21:20:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/01 21:20:16 +0700","id":29674,"asset_file_size":20850}
  • Small_seminar1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seminar1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","created_at":"2011/09/01 21:17:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/02 09:42:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/02 09:42:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/02 09:42:55 +0700","id":29673,"asset_file_size":78146}
ขนาดย่อ: