นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศิริพร พรหมพัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > siriporn.pr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11119881_817075095040435_417983309_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11119881_817075095040435_417983309_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"RoyalUniversityofAgriculture","created_at":"2015/04/01 15:27:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/01 15:27:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/01 15:27:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/01 15:27:28 +0700","id":51856,"asset_file_size":89225}
  • Small_poster {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"poster.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"ChiayiUniversity","created_at":"2015/03/26 16:17:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/26 16:17:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/26 16:17:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/26 16:17:55 +0700","id":51727,"asset_file_size":140619}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"chiayi23_3_15.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"ChiayiUniversity","created_at":"2015/03/26 15:23:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/26 15:23:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/26 15:23:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/26 15:23:53 +0700","id":51722,"asset_file_size":290420}
  • Small_11016640_798685126879432_125861008_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11016640_798685126879432_125861008_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"17February","created_at":"2015/02/24 16:32:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/24 16:32:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/24 16:32:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/24 16:32:08 +0700","id":51300,"asset_file_size":66847}
  • Small_pic2-4feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic2-4Feb.15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"pic_2Feb2015","created_at":"2015/02/11 16:01:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 16:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 16:01:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 16:01:41 +0700","id":51085,"asset_file_size":89732}
  • Small_picworkshop22-08-14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Picworkshop22-08-14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"pic_220814","created_at":"2015/02/11 16:00:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 16:00:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 16:00:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 16:00:29 +0700","id":51084,"asset_file_size":80696}
  • Small_student {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"student.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"inter_student","created_at":"2012/07/03 15:12:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/03 15:12:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/03 16:01:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/03 16:01:39 +0700","id":35225,"asset_file_size":156469}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"IMTGTFlyer.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"IMTGT","created_at":"2012/06/28 09:26:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/28 09:26:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/28 10:02:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/28 10:02:18 +0700","id":35179,"asset_file_size":554994}
  • Small_ms {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ms.Zhang1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":816,"visibility":2,"description":"Yinxia","created_at":"2012/06/15 11:05:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/15 11:05:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/15 11:05:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/15 11:05:57 +0700","id":35074,"asset_file_size":73576}
ขนาดย่อ: